Žydų gelbėtojai

Kazlauskas Pranas

PRANAS KAZLAUSKAS ir LIUDVIKA  KAZLAUSKIENĖ

Prano ir Liudvikos Kazlauskų šeima gyveno Vygantiškių kaime, Telšių rajone. Daugelis šiame ir kaimyniniuose Buožėnų bei Kalnėnų kaimuose gyvenusių žmonių per karą gelbėjo žydus. Apie tai liudija pas šių kaimų gyventojus per karą slapstęsi buvę telšiškiai Jehošua Šochotas ir Jakovas Gurvičius, dabar gyvenantys Izraelyje.
Iš Jakovo Gurvičiaus liudijimo:
1943-ųjų metų viduryje, nebegalėdamas toliau slapstytis Barstyčių kaime, nutariau eiti į Telšius. Pakeliui užėjau į Kalnėnų kaimą pas Butvydą, kurį pažinojau dar nuo 1941 m. pabaigos, kai valstiečiai imdavo iš Telšių geto žydus darbams savo ūkiuose.
Pas Butvydą sutikau savo gerą jaunystės draugą Abraomą Desiatniką, kuris tuo metu slapstėsi Kalnėnuose. Desiatnikas man papasakojo, kad Kalnėnų ir Vygantiškių kaimuose slapstosi nemažai žydžių, dauguma šių kaimų gyventojų padeda besislapstantiems, kurie jaučiasi gana laisvai, niekas jų neišdavinėja valdžios organams.
A. Desiatnikas man patarė eiti pas Praną Kazlauską ir pats mane ten nuvedė. Kazlauskų šeima – Pranas, jo žmona ir vaikai mane nuoširdžiai priėmė. Šioje šeimoje išbuvau apie pusantro mėnesio, nenorėjau perdaug apsunkinti šios šeimos, tuo labiau, kad man pasiūlė pereiti gyventi į kunigų seminarijos pagalbinį ūkį, naktimis ganyti to ūkio arklius ir dirbti visokius pagalbinius ūkio darbus. Maždaug tų pačių metų birželio viduryje man pasirodė, kad ilgiau būti šiame kunigų seminarijos ūkyje man yra pavojinga, nes pasikeitė ūkvedys, naujuoju ūkvedžiu aš nelabai pasitikėjau. Tada vėl kreipiausi pas Praną Kazlauską, kuris man surado naują vietą pas Leoną Austį ir jo žmoną Petronėlę Vygantiškių kaime. Prašau pristatyti apdovanojimui Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi Praną ir Liudviką Kazlauskus gelbėjusius mane karo metais.

Pranas Kazlauskas padėjo išsigelbėti  ir netoliese pas Agotą Stongvilienę besislapstančioms Sarai Drukienei ir dviems jos dukroms Lėjai ir Gitai Drukaitėms. Išsigelbėjusios Lėjos Drukaitės sūnus Izraelis Vinikas iki šių dienų palaiko ryšius su Algio Kazlausko šeima, tebegyvenančia tėvų – Prano ir Liudvikos Kazlauskų sodyboje Vygantiškių kaime.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija