Žydų gelbėtojai

Kurpauskienė Marijona

Stovi iš kairės į dešinę: Mejeris Melcas, Henia Melcienė, Pranas Kurpauskas, Julija Melcaitė, Marijona Kurpauskienė, Bronė Kurpauskaitė, Bronės vyras; pirmoje eilėje iš kairės: Chana Melcaitė, Estera Melcaitė, Marijonos brolis Kazys.1961
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija