Žydų gelbėtojai

Ramanauskienė Sofija

Juozas ir Sofija Ramanauskai

Ūkininkai Juozas ir Sofija Ramanauskai kartu su trimis vaikais gyveno ūkyje netoli Raseinių. 1941 m. rugsėjį Juozas Ramanauskas pamatė jauną, apie 20 metų vaikiną, kuris bandė patekti į jų kiemą. Tai buvo Nachumas Zolinas, žydas iš Raseinių, kuris išvengė masinių miestelio žydų žudynių ir ieškojo prieglobsčio aplinkiniuose kaimuose. Juozas Ramanauskas pažinojo Zolinų šeimą, nes prieš karą dažnai pirkdavo jų parduotuvėje. Ramanauskas pasiūlė Nachumui pasilikti. Svirne buvo padaryta slėptuvė, kur prie Nachumo vėliau prisijungė Šimonas ir Mejeris Levneriai iš Raseinių. Po kelių savaičių, broliai Levneriai paliko slėptuvę, tikėdamiesi surasti darbą pas vietinius ūkininkus, tačiau buvo sugauti ir nužudyti. Tuo tarpu, Šmerlis Milneris atsidūrė pas Ramanauskus. Milneris, taip pat iš Raseinių, daugiausia slėpdavosi miškuose, gaudamas pagalbą iš aplinkinių žmonių. 1944 m. prie Zolino ir Milnerio, besislapstančių pas Ramanauskus, prisidėjo iš Kauno geto pabėgę Meiras ir Cipora Horonžitskiai, Becalelis Smejatskis ir Sonia-Jaffa Ceikinskytė (kuri vėliau ištekėjo už Zolino).

Visi pabėgėliai slėpėsi pas Ramanauskus iki pat išvadavimo 1944 m. rugpjūtį. Ramanauskams išmaitinti šitiek žmonių padėjo Aleksandra ir Leonas Gyliai, kurie nuolatos tiekdavo maisto produktus žydams.

Po karo, Nachumas ir Sonia Zolinai išvažiavo gyventi į Pietų Afrikos Respubliką, o kiti išgelbėti žydai į Izraelį.


Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija