Žydų gelbėtojai

Rudėnas Kazimieras

KAZIMIERAS RUDĖNAS ir VERONIKA RUDĖNIENĖ

Kazimieras ir Veronika Rudėnai su savo šešiais vaikais, iš kurių vyriausioji buvo Stasė, prieškaryje gyveno savo ūkyje Šermukšnynėje, Šnieriškių km, Molėtų rajone, prie Aiseto ežero. Pas Kazimierą Rudėną apsistodavo žvejai, kurie po kelias dienas traukdavo tinklus Aisete. Kazimieras priklausė Labanoro bažnyčios komitetui. Per karą Kazimieras ir Veronika Rudėnai savo ūkyje ir žeminėje miške slėpė du brolius Kačerginskius – Jakovą (Jankelį) ir Eliezierį (Leizerį) bei jų pusbrolį Eskę Strešelskį. Visi Rudėnų slepiami žydai išgyveno.
Po karo broliai Kačerginskiai išvažiavo gyventi į Uteną ir prikalbėjo Kazimierą Rudėną persikelti gyventi arčiau miesto, nes stambiems ūkininkams Rudėnams grėsė deportacija į Sibirą. Rudėnų šeima apsigyveno Ažudvarių kaime netoli Utenos ir taip išvengė deportacijos. Iki pat savo mirties (1960 m.) Kazimieras Rudėnas bendravo su broliais Kačerginskiais. 1970 m. Kačerginskiai persikėlė gyventi į Uteną, o 1973 m. su savo šeimomis emigravo į Izraelį.
Jakovas ir Eliezieris Kačerginskiai dabar jau mirę, bet išgelbėtų brolių Kačerginskių sūnūs Jehošua ir Šimonas gyvenantys Izraelyje, prieš keletą metų susirado savo gelbėtojų palikuonis tebegyvenančius Utenoje ir parašė apie savo tėvų išsigelbėjimą memorialiniam institutui Jad Vašem, Jeruzalėje.


Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija