Žydų gelbėtojai

Ruzgytė-Bukauskienė Meilė Onytė

Leokadija RUZGIENĖ ir jos vaikai Meilė, Aurimas, Eglė Marytė

Prieškaryje Izraelis ir Berta Kacai su sūnumi Labeliu ir dukra Lėja Mira gyveno Giedraičiuose. Kacų šeima Giedraičiuose turėjo savo parduotuvę, gerai pažinojo miestelio žmones ir daugelį aplinkinių valstiečių. Jau pirmomis karo Lietuvoje dienomis vietiniai baltaraiščiai suėmė žydus vyrus ir sušaudė Pašilių miške. Ten buvo nužudytas ir septyniolikmetis Leiba Kacas, o tėvui, Izraeliui Kacui, pavyko pabėgti. Sugrįžęs į miestelį, jis paėmė žmoną Bertą ir dukrą Lėją Mirą, ir šeima pradėjo slapstytis. Izraelis Kacas su žmona Berta, jų dukrai Lėjai Mirai pasiūlius, nusprendė prašyti pagalbos pas Leokadiją Ruzgienę, kurią gerai pažinojo. Našlė Leokadija Ruzgienė su trimis savo vaikais Meile, Egle ir Aurimu gyveno Dudėnų kaime, Giedraičių valsčiuje. Vieną naktį Kacai pasibeldė į Leokadijos Ruzgienės namų duris. Pradžioje Leokadija sutiko juos priimti kelioms dienos, nes šeima sunkiai vertėsi, trūko maisto. Tačiau kai Kacai susiruošė išeiti, Leokadijos vaikai pradėjo verkti, sakydami, kad jie visi pražus. Tada Leokadija Ruzgienė ryžosi rizikingam žingsniui – liepė visiems Kacų šeimos nariams pasilikti. Beveik visą laiką jie slėpėsi kamaroje arba po kamara buvusiame rūsyje. Deja, miestelyje pasklido kalbos, kad pas Leokadiją Ruzgienę slapstomi žydai. Leokadija apie tai žinojo, tačiau, suprato, kad ji yra vienintelė viltis pasmerktiesiems ir pasakė „Kur aš juos išvarysiu... kas bus – tas bus“. Kaip liudija Leokadijos Ruzgienės sūnus Aurimas Ruzgys ir išsigelbėjusioji Lėja Mira Kacaitė po trijų metų slapstymosi iš Giedraičių atvyko vietiniai policininkai, atliko kratą, aptiko besislapstančius žydus, juos suėmė ir kartu su Leokadija Ruzgiene išvarė pradžioje į Giedraičių daboklę, o vėliau išvežė į Ukmergės kalėjimą. Leokadija Ruzgienė išbuvo Ukmergės kalėjime, kol frontas priartėjo prie Ukmergės. Artėjant frontui, kalėjimo prižiūrėtojai išleido iš kalėjimo kalinius. Išėję iš kalėjimo, Leokadija Ruzgienė ir Kacai iš pradžių nuėjo į Vaitkuškį, pas Leokadijos gimines. Praėjus fronto linijai, visi išgelbėtieji žydai kartu su Leokadija Ruzgiene sugrįžo į jos namus Dudėnų kaime. Dabar Izraelis ir Berta Kacai jau mirę, o jų dukra gyvena JAV.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija