Žydų gelbėtojai

Sadauskas Jonas

Jono ir Elenos Sadauskų šeima, gyvenusi Trakų rajone Lojaus kaime 1941-ųjų rudenį priėmė gyventi ir slėpė pabėgusias iš Semeliškių Leizaraičių dukras – Sonią (apie 19 m.) ir Musią (apie 23 m.). Tik atsitiktinumo dėka joms pavyko pabėgti ir pasislėpti miške, kai suėmė jų tėvus, brolį ir seserį Etą. Kartu su kitais Semeliškių gyventojais Sonios ir Musios artimuosius sušaudė Semeliškių miške. Kitų metų pavasarį Sadauskai perkėlė seseris Leizeraites pas giminaitę Michaliną Vaitkevičienę. Seserys Musia ir Sonia Leizeraitės išgyveno. Po karo jos gyveno Vilniuje, vėliau išvyko į Izraelį.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija