Žydų gelbėtojai

Satkevičius Eduardas

OLGA MONGIRDIENĖ
EDUARDAS SATKEVIČIUS
VALERIJA SATKEVIČIENĖ


Prieš karą smuikininkas Eduardas Satkevičiaus ir koncertmeisteris, smuikininkas bei dirigentas Robertas Stenderis buvo kolegos – abu dirbo tame pačiame Kauno Valstybės teatre. Karui prasidėjus, Robertas Stenderis, jo žmona Roza ir 2-jų metų dukrelė Margalit atsidūrė Kauno gete. 1941-ųjų rugpjūčio 18-ąją Kauno gete įvyko pirmoji, taip vadinamoji – Inteligentų Akcija, per kurią buvo nužudyta 534 vyrai iš išsilavinusių sluoksnių. Tarp jų buvo ir Margalit tėvas Robertas Stenderis. 1943 metais, vis dažnėjant Akcijoms Kauno gete, Roza Stender ryžtasi gelbėti dukrelę. Į mergaitės gelbėjimą buvo įtraukta daug žmonių, tačiau lemtingą reikšmę gelbstint Margalit turėjo Vlado Varčiko, Valerijos ir Eduardo Satkevičių bei Olgos Mongirdienės ryžtas ir pasiaukojimas.
Pas Valeriją ir Eduardą Satkevičius Margalit Stender buvo atvesta 1943-ųjų metų lapkričio mėnesį. Slapstymo sąlygos buvo labai sudėtingos, nes artimiausių kaimynų sūnus atvirai palaikė nacių režimą. Sutuoktiniai Satkevičiai kaip įmanydami saugojo mergaitę ir jos buvimo paslaptį, tačiau smalsūs kaimynai ją pastebėjo. Vieną 1944-ųjų balandžio rytą, kai Margalit buvo viena namuose, uniformuotiems kaimynams pavyko patekti į butą. Laimei, mergaitė neišsidavė, ji atkakliai kartojo išmoktą legendą: aš Irina Petrova, mano tėvas kare, motiną išvežė į Vokietiją dirbti, o mane nupirko turguje. Nelaukiant kol užgrius policija teko skubiai keisti mergaitės buvimo vietą ir, Vladui Varčikui padedant, tą pačią naktį mergaitė buvo pervesta pas Olgą Dauguvietienę, iš kur buvo perduota Kauno Valstybės teatro dainininko Mikalojaus Mongirdo šeimai. Jie nuvežė Margalit į Vilkiją, pas Mikalojaus motiną Olgą Mongirdienę.
Olgos Mongirdienės motiniškai globojama, jos namuose Vilkijoje, Margalit sulaukė išvadavimo, čia ji susitiko su savo motina Roza Stender. Nors Margalit tada buvo dar maža mergaitė, tačiau Olga Mongirdienė, Valerija ir Eduardas Satkevičiai išliko jos atmintyje visam gyvenimui.


Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija