Žydų gelbėtojai

Simutis Feliksas

1943 metų pabaigoje ir 1944 metų pirmoje pusėje Reizl Šochotienė buvo Felikso ir Marijonos Simučių šeimoje, kurie turėjo nedidelį ūkį Judrėnų kaime netoli Telšių. Šioje šeimoje buvo 1938 m. gimęs sūnus Albinas, o 1945 m. gimė dukra Morta. Po karo, kai Lietuvos kaimuose pradėjo kurti kolūkius, Simučių šeima paliko savo ūkį ir įsikūrė Telšiuose. Visus metus, kol Reizl Šochotienė gyveno Telšiuose iki 1965 m., jinai bendravo su Marijona ir Feliksu Simučiais.
Jehošua Šochotas paskaičiavo, kad jam slapstymosi metu kas kiek laiko teko glaustis 15-oje šeimų, Chaimas Šochotas priskaičiavo šiek tiek mažiau, o Reizl Šochotienė – net 22 šeimas, kuriose jai teko slapstytis.

raktažodžiai: Simutis Reizl Shochot Šochotienė
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija