Žydų gelbėtojai

Bajarčienė Magdelena

KONSTANTINAS BAJERČIUS
MAGDELENA BAJARČIENĖ
ALFONSAS NAŠLIŪNAS
ALEKSANDRA NAŠLIŪNIENĖ


1941 metais hitlerininkams okupavus Lietuvą ir liepos bei rugpjūčio mėnesiais prasidėjus masinėms žydų žudynėms, Alytaus ligoninės gydytojas Ovsejus Belkinas kreipėsi pagalbos į Aleksandrą Našliūnienę, toje pačioje ligoninėje dirbusią akušere. Aleksandra ir jos vyras Alfonsas Našliūnas, Žemės ūkio mokyklos direktorius, suteikė Belkinų šeimai prieglobstį, įrengė jiems slėptuvę ir visokeriopai globojo, bet vieta buvo nesaugi – žemės ūkio mokyklos teritorijoje gyveno aukšto rango vokiečių karininkai, todėl po kurio laiko Ovsejui Belkinui su žmona Rašele ir dukrele Šeina teko ieškoti kitos slėptuvės. Dukrai buvo rasta vieta kaime, o tėvus – Ovsejų ir Rašelę – sutiko priimti Alytaus mokytojų seminarijos mokytojo-inspektoriaus Konstantino Bajerčiaus šeima. 1967 m. Sofijos Binkienės išleistoje knygoje Ir be ginklo kariai išspausdinti mokytojo K. Klimavičiaus prisiminimai apie gydytojo Ovsejaus Belkino šeimos gelbėjimą: Gydytoją ir jo žmoną reikėjo pervesti per Alytaus tiltą, bet iš abiejų galų stovėjo vokiečių sargyba. Buvo nutarta tiltą pereiti temstant. Bajarčienė žengė su Belkinu, o šių eilučių autorius – su gydytojo žmona. Tai buvo pavojingas žygis, bet jis baigėsi sėkmingai: vokiečiai į dvi poreles nekreipė ypatingo dėmesio.

Konstantinas Bajerčius ir jo žmona Magdelena savo namuose miškingoje vietoje vyrą ir žmoną Belkinus išslapstė apie dvejus metus. Mokytojų šeimai buvo nelengva rūpintis bėgliais – okupacijos pradžioje Magdelena Borutaitė-Bajarčienė pagimdė kūdikį, tad jam tėvai turėjo skirti pagrindinį dėmesį. Aktyvi Bajerčių padėjėja buvo jų namų darbininkė M. Bielienaitė-Pečiulaitienė, ji saugojo bėglius nuo svetimų akių. Kai Belkinai slapstėsi pas Bajerčius, maistu ir vaistais jiems padėjo Stefanija Haškerienė. Paprastai maistą nešdavo Jurgita Haškerytė (Misikienė). Toliau gyventi pas Bajerčius Belkinams darėsi pavojinga, tad reikėjo rasti kitą vietą. Tuo rūpinosi Stefanija Haškerienė, mokytojai Klimavičius ir Gavelis, gydytojas Petrovas. Jie Belkinus taip pat rėmė pinigais, produktais ir vaistais. Belkinams buvo rasta slėptuvė Vangelionių kaime pas Petrą Pečiulį, kur jie ir sulaukė karo pabaigos. Ovsejus, Rašelė ir Šeina (Gražina) Belkinai po karo apsigyveno Vilniuje.

Konstantinas Bajerčius apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi 1998 metais, Maksimilijonas Haškeris, Stefanija Haškerienė ir Jurgita Haškerytė-Misikienė 2000 metais, Petras Pečiulis 1992 metais, Alfonsas ir Aleksandra Našliūnai bei Magdelena Bajarčienė, kurių vaidmuo gelbėjant gydytojo Ovsejaus Belkino šeimą irgi buvo labai reikšmingas, apdovanoti 2015 metais.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija