Žydų gelbėtojai

Stanionis Jonas

SOFIJA STANIONIENĖ ir JONAS STANIONIS

Mokytojų Šmuelio ir Ronios Rozentalių šeima su 1937 m. gimusiu sūnumi Leo prieš karą gyveno Kaune. 1941-ųjų rugpjūtį Rozentalių šeima kartu su savo artimaisiais, Ronios Rozentalienės tėvais Ošeriu ir Gitele Šmuilovais bei Ronios Rozentalienės brolio Elijaus Šmuilovo šeima buvo įkalinti Kauno gete. Per Didžiąją akciją, 1941-ųjų spalio 28-ąją, buvo nužudyti Ronios Rozentalienės tėvai, o brolį Elijų Šmuilovą, tapusį aktyviu Kauno geto pogrindinės pasipriešinimo organizacijos dalyviu, 1942 m. suėmė, kankino ir nužudė IX-ajame forte.
Šmuelis Rozentalis, būdamas Kauno gete, mokė vaikus pogrindinėje Kauno mokykloje, o jo žmona Ronia Rozentalienė įsijungė į Kauno geto vaikų gelbėjimą, ieškojo jiems slapstymosi vietų mieste. Nors žydėms moterims buvo uždrausta gimdyti, karo metais Ronia Rozentalienė Kauno gete pagimdė dukrelę, kurią kartu su savo nužudyto brolio Elijaus Šmuilovo kelių mėnesių dukrele Liusia, taip pat gimusia gete, slapstė savo bute už spintos. Kiek vėliau aktyvi Kauno geto pasipriešinimo dalyvė, Rozentalių šeimos draugė Polia Karniauskaitė-Muselienė surado moterį – Sofiją Stanionienę, kuri kartu su savo vyru Jonu gyveno Kaune, Nemuno gatvėje. Ši šeima savo vaikų neturėjo, jie norėjo įsivaikinti mergaitę ir Polia Muselienė susitarė, kad Stanioniai paims Rozentalių dukrelę Roną. Įsiterpusi tarp geto kalinių, varomų į darbus mieste, Polia Muselienė sugebėjo vežimėlyje išvežti Roną pro geto vartus ir perduoti Jonui ir Sofijai Stanioniams. Šioje šeimoje, Sofijos Stanionienės mylima ir globojama, Rona Rozentalytė sulaukė karo pabaigos ir gyveno iki 1949-ųjų metų, kol ją atsiėmė iš Dachau koncentracijos stovyklos sugrįžęs tėvas – Šmuelis Rozentalis. Išgelbėtos mergaitės motina Ronia Rozentalienė žuvo Štuthofo koncentracijos stovykloje, o Stanionių išgelbėtos mergaitės Ronos broliuką Leo išgelbėjo netoli IX forto gyvenusi valstiečio Petro Macijausko šeima.
Išgelbėtoji per karą mergaitė Rona Rozentalytė (dabar Rona Zinger) gyvena Australijoje, jos prisiminimai publikuoti įvairiuose leidiniuose.

raktažodžiai: Gelbėtojai Jonas Stanionis
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija