Žydų gelbėtojai

Stasiulis Juozapas

Juozapas Stasiulis – kunigas, rašytojas, karo metais Telšių Mažosios Šv. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios klebonas
Apie kun. Juozapo Stasiulio pagalbą žydams liudija Jakovas Gurvičius:
1942 metų sausio viduryje aš su mama, nebegalėdami daugiau slapstytis Telšių vyskupijoje, nutarėme ieškoti prieglobsčio pas kleboną Stasiulį, nes buvome girdėję, kad Stasiulis daug padeda besislapstantiems žydams.
Sausio viduryje atėjome į kleboniją. Klebonas mus priėmė ir nuvedė į patalpą klebonijos rūsyje. Ten jau slapstėsi penkios (o gal šešios) žydės merginos. Aš atsimenu tik vienos iš jų pavardę – Chaimovičiūtė Roza (po karo ji ištekėjo, jos pavardė buvo Ivanovienė). Ji buvo Jechielio Dambos pusseserė.
Pernakvoję toje patalpoje su besislapstančiomis merginomis, supratome, kad klebonui Stasiuliui bus sunku slapstyti tokį didelį skaičių žydų, todėl grįžome atgal į vyskupiją. Klebonas Stasiulis, nors buvo ir labai užsiėmęs žmogus, nudažė man plaukus – padarė blondinu.

Išsamūs Jakovo Gurvičiaus atsiminimai, pavadinti Pasmerktųjų gelbėjimo kelias, publikuojami IV knygoje „Gyvybę ir duoną nešančios rankos“.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija