Žydų gelbėtojai

Staškus Adolfas

Zofija STAŠKEVIČIENĖ
Adolfas STAŠKUS


Ida Vileikienė gimė 1942 metais Šiaulių gete Aarono ir Liubos Rozingard šeimoje. Kai tėvai sužinojo apie 1943-jų lapkričio 5-tos dienos vaikų akciją, jiems pavyko išnešti iš geto Idą, užmigdytą vaistais ir įdėtą į mažą krepšį. Jie atidavė mergaitę į Adolfo Staškaus ir Zofijos Staškevičienės šeimą, su kuriais prieš karą nebuvo pažįstami. Padėjo bendras abiejų šeimų draugas. Ida buvo pristatoma svetimiesiems kaip anūkė. Ši paprasta priedanga buvo priimtina, kadangi keli vyresnieji Staškų vaikai gyveno atskirai. Kai frontas priartėjo prie Šiaulių, Staškų šeima kartu su Ida iki 1944 metų lapkričio pasitraukė į kaimą.
Idos tėvai žuvo, todėl mergaitė liko gyventi ją priėmusioje šeimoje. Iki 6-ių metų Ida galvojo, kad tai ir yra tikrieji jos tėvai. Kai Idai buvo vienuolika, Staškai praėjo mergaitės įdukrinimo procedūrą.
Idai užaugus ir pradėjus ieškoti informacijos apie savo biologinius tėvus, daug padėjo draugai iš Izraelio, su kuriais Ida Vileikienė palaiko ryšius iki šių dienų.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija