Žydų gelbėtojai

Statkevičiūtė Elena

1941 metais Elena Statkevičiūtė su savo dešimties metų dukra Regina gyveno Kaune ir dirbo gydytojo padėjėja privačiame rentgeno kabinete. Vokiečiams okupavus Kauną, ji nedvejodama ėmėsi gelbėti savo bendradarbę Sonią Joselowicz (vėliau Toor) ir jos draugę Miriamą Srolowicz (vėliau Hod)
Kol Sonia ir Miriama buvo Kauno gete, Elena Statkevičiūtė abiem draugėms perduodavo maisto produktų, nors tai dėl sunkios finansinės padėties buvo ne tik sudėtinga, bet ir itin rizikinga.
Padedama vienuolių kapucinų, Elena Statkevičiūtė 1942 metais organizavo Sonios Joselowicz pabėgimą iš geto. Pradžioje Sonia keletą savaičių slapstėsi Elenos Statkevičiūtės namo rūsyje. Vėliau Soniai buvo gauti suklastoti dokumentai, su kuriais ji buvo užverbuota priverstiniams darbams į Vokietiją. Vokietijoje Sonia Joselowicz ir sulaukė karo pabaigos.
Pas Eleną Statkevičiūtę kuriam laikui prieglobstį rado ir Sonios draugė Miriama Srolowicz. Vėliau kiti žmonės padėjo Miriamai pasiekti Šiaulių getą, kuriame tuo metu gyveno jos tėvai. Iš ten Miriama Srolowicz buvo deportuota į Štuthofo koncentracijos stovyklą. Abi draugės išgyveno. 1946 metais jos repatrijavo į Palestiną ir gyvena Izraelyje iki šių dienų. Su Elena Statkevičiūte Sonia Toor (Joselowicz) ir Miriama Hod (Srolowicz) palaikė šiltus ir draugiškus ryšius iki jos mirties.
1984 m. sausio 5 d. Elena Statkevičiūtė buvo pripažinta Pasaulio Tautų Teisuole.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija