Žydų gelbėtojai

Šaudvytienė Genovaitė

Genovaitė ŠAUDVYTIENĖ
Pranas ŠAUDVYTIS


Genovaitė Petrauskaitė prieš karą dirbo Etlo ir Motlos Krut šeimoje – mokėsi kirpėjos amato. Krut šeimoje augo du vaikai – duktė Betti, gimusi 1933 m. ir sūnus Chaimas, gimęs 1939 m. 1941-ųjų sausį Genovaitė ištekėjo už Prano Šaudvyčio. 1942 m. pavasarį jiems gimė duktė Laimutė.
Prasidėjus karui, Krut šeima buvo įkalinta Kauno gete. Jauna Šaudvyčių šeima gyveno Laisvės alėjoje nr. 66; tame pat name gyveno Kauno žydų geto komendantas Gekke.
1944 m., kai geto kaliniai buvo vežami į Vokietijos koncentracijos stovyklas, Šaudvyčiai, rizikuodami ne tik savo, bet ir mažametės Laimutės gyvybe, slapta išvedė iš geto ir savo bute apgyvendino dešimtmetę Betti Krutaitę. Mergaitę pavadino Birute. Šviesiaplaukė, mėlynakė, gražiai kalbanti lietuviškai mergaitė nekėlė įtarimo net komendantui Gekke, kuris retsykiais ją vaišindavo šokoladu.
Šaudvyčių namuose mergaitė išgyveno iki karo pabaigos, vėliau pakliuvo į Kauno žydų vaikų namus. Ten gyveno, kol į Kauną iš Dachau koncentracijos stovyklos grįžo jos tėvas. Eta Krutienė ir jos mažametis sūnus negrįžo, jie buvo sudeginti Štuthofo koncentracijos stovyklos krematoriume.
Karo meto išgyvenimai pakirto Genovaitės Šaudvytienės sveikatą – ji mirė būdama 41 metų. Pranas Šaudvytis ilgą laiką dirbo „Bangos“ susivienijime, aktyviai sportavo, buvo žinomas dviračių sporto meistras Lietuvoje. Šis talentingas žmogus dar ir piešė, mezgė, siuvinėjo.
Šaudvyčių šeimoje išgelbėta Betti Krutaitė baigė mokslus, ilgą laiką dirbo Kauno Raudonojo Kryžiaus poliklinikoje laborante. Buvo mylima ir gerbiama. Užaugino du sūnus. Mirė 1985 metais.

Gyvybę ir duoną nešančios rankos, 2 sąsiuvinis,
Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus. Vilnius, 1999

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija