Žydų gelbėtojai

Šneideris Stasys


STASYS ŠNEIDERIS


Juozas ir Antanina Šneideriai buvo mažažemiai valstiečiai ir per karą gyveno Giedrių kaime, Vilkaviškio pakrašty. Kartu su Šneideriais gyveno jų dukra Natalija Žemaitaitiene su vyru Petru Žemaitaičiu. 1942 metais Juozas ir Antanina Šneideriai kartu su savo dukra Natalija ir jos vyru Petru priėmė gyventi savo namuose tris seseris Vėberytes – Šeiną, Ciporą ir Rašą bei jų draugę Belą Cukerytę, ištrūkusias iš Vilkaviškio geto prieš pat jo likvidavimą 1941 m. rugsėjo 24 d.
Visos keturios merginos ilgą laiką slapstėsi miškuose. Slapstytis buvo vis sunkiau, ypač kai susirgo Raša, kuriai buvo vos keturiolika metų. Seserys buvo priverstos ieškoti pagalbos. Joms pasisekė, merginos atėjo į svetingus Šneiderių-Žemaitačių namus. Juozas Šneideris ir jo šeima garsėjo savo liberalumu. Juozas Šneideris ir Petras Žemaitaitis įrengė slėptuvę kluone. Šeima kasdieną merginas aprūpindavo maistu, atnešdavo švarių drabužių ir šilto vandens nusiprausti. Pagrindinis maitintojas ir pagalbininkas buvo Stasys Šneideris, Juozo Šneiderio sūnus. Jis dirbo per karą malūne, visus uždirbtus pinigus skirdavo maistui. Deja, Stasys Šneideris po karo buvo nužudytas, tikslios žūties aplinkybės nežinomos.
Iki pat okupacijos pabaigos pabaigos, 1944 m. rugpjūčio 2 d., seserys Vėberytės ir Bela Cukerytė išbuvo pas Šneiderius ir Žemaitaičius. Vėliau visi sužinojo, kad Šneideriai aprūpindavo maistu savo vyresniąją dukrą Adelę, kuri kartu su savo vyru Petru Jurevičiumi slėpė dvi žydes – Margot Herman Riseman ir Juditą Šperlingaitę-Rubinštein savo namuose. Petras Jurevičius buvo dailidė, todėl jam nebuvo sunku įrengti slėptuvę valgomajame, po stalu, kur slėpėsi Judita ir Margot.
Visi minėti žydai globojami Šneiderių, Žemaitaičių ir Jurevičių laimingai sulaukė karo pabaigos. Iki pat mirties Natalija Žemaitaitienė susirašinėjo su Izraelyje ir JAV gyvenusiais išgelbėtais žydais, o 1991 m. kartu su kitais Lietuvos žydų gelbėtojais, Pasaulio Tautų Teisuoliais, lankėsi Izraelyje.
1979 m. sausio 19 d. Juozas Šneideris, Antanina Šneiderienė, Petras Žemaitaitis ir Natalija Žemaitaitienė, Adelė Jurevičienė ir Petras Jurevičius pripažinti Pasaulio Tautų Teisuoliais Jad Vašem.

raktažodžiai: Gelbėtojai Stasys Šneideris
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija