Žydų gelbėtojai

Šukienė Sofija Eleonora

Sofija ŠUKIENĖ

Sofija Šukienė gimė 1915 metais lietuvių karo pabėgėlių šeimoje, Maskvoje. Sofijos šeima grįžo į Lietuvą 1920 metais ir apsigyveno Kaune.
1936 m. Sofija ištekėjo, po 2 metų mirė jos vyras. Būdama našle, ji gyveno savarankiškai, pati užsidirbdama pragyvenimui. Dirbdama Kauno teisme, Sofija susipažino su advokatu Naumu Dineriu. Karui prasidėjus, iki 1943 metų Dinerių šeima gyveno Kauno gete.
1943 m. Sofija Šukienė paslėpė Naumą Dinerį ir jo žmoną Magdą savo namuose, nors tai buvo pavojinga. Jos namas buvo Kauno centre, netoli Gestapo štabo būstinės. Sofija slėpė Dinerių šeimą visus metus, apie tai niekas nežinojo. Dineriai rūkė ir tam, kad nesukeltų įtarimų, Sofija irgi pradėjo rūkyti.
Po karo, kol Dinerių pora gyveno Kaune, kurį laiką Sofija gyveno su jais. Tuo metu pas juos gyveno ir Šalomas Kaplanas (vėliau Eilati), išsigelbėjęs žydų berniukas, Kauno geto vaikas. 1944 m. Sofija baigė medicinos seserų mokyklą ir dirbo ligoninėje, gimdymo skyriuje. 1957 metais ji ištekėjo už Albino Šukio. Sofija Šukienė mirė 1993 metais.
Dinerių pora 1945 m. persikraustė į Prancūziją, ten jiems gimė sūnus Aleksas.
Dineriai ir Sofija Šukienė palaikė ryšius, reguliariai susirašinėdavo. Deja, jų laiškų neišliko.
Šios istorijos liudininkas Josifas Judelevičius (gimęs 1928 m.) gerai prisimena Dinerių šeimą. Advokatas Naumas Dineris dažnai apsilankydavo pas Judelevičius. Jis taip pat prisimena ir savo tėvų pasakojimą kaip Sofija Šukienė išgelbėjo Dinerius.
Gelbėjimo istoriją taip pat papasakojo Sofijos dukterėčia Giedrė Saladžiuvienė, praleidusi vaikystę kartu su Sofija ir dr. Shalom Eilati (Šalomas Kaplanas), kuris po karo gyveno Dinerių šeimoje.


Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija