Žydų gelbėtojai

Tarvainytė Rozalija

Vokiečiams okupavus Lietuvą, ir prasidėjus masinėms žydų žudynėms, Pužų kaime, Tauragės rajone buvo sušaudyti Skaudvilės miestelio žydai vyrai, tarp kurių buvo ir Černės Fridmanaitės tėvas ir du broliai. Moteris ir mažus vaikus uždarė barakuose netoli Batakių stoties ir laikė ten apie 2 mėnesius. Černei ir jos motinai Pesiai Fridmanienei pavyko pabėgti. Pradžioje jas priglaudė Leonardas ir Ona Miniotai, gyvenę Eržvilko valsčiuje, Varlaukių kaime. Jų šeimoje kurį laiką buvo slapstomas ir žydų berniukas Nachumas Levy, jį padėjo globoti ir Miniotų vaikai.
Paaiškėjus, kad aplinkiniuose kaimuose vyksta intensyvios kratos, ieškoma žydų, Pesia Fridmanaitė su savo dukra Černe pakeitė slapstymosi vietą – joms padėjo Rozalija Tarvainytė, pasišventusi katalikė, laikiusi savo krikščioniška priederme gelbėti persekiojamus ir žudomus žmones. Rozalija gyveno savo sesers Veronikos Užemeckienės šeimoje Gilvičių kaime, Tauragės rajone. Į Černės ir jos Motinos Pesės gelbėjimą įsitraukė visa Užemeckų šeima – Veronika, jos vyras Antanas ir dukra Petronėlė (dabar Petronėlė Bernikienė).
Visų šių paminėtų žmonių pasiaukojimo dėka Pesia Fridmanienė ir jos dukra ir Černė Fridmanaitė (vėliau Markevič) išgyveno.
Ona ir Leonardas Miniotai, Tarvainytė Rozalija, Veronika ir Antanas Užemeckai bei jų dukra Petronėlė Užemeckytė-Bernikienė 1996 metais memorialiniame institute Jad Vašem Jeruzalėje pripažinti Pasaulio Tautų Teisuoliais.


Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija