Žydų gelbėtojai

Vocelka Pranas


PRANAS VOCELKA

Kuomet Kauno geto gyventojams tapo galutinai aišku, kad visi geto gyventojai pasmerkti mirčiai ir reikia skubiai kažką daryti – Pranas Vocelka, čekas, labai rizikuodamas, sugebėjo išvesti iš geto savo žmoną Feigą ir tris savo vaikus – Mariją, Zofiją ir Juozą bei mažą mergaitę Julianą Zarchi, kurią perdavė jos senelei. Iš pradžių Prano Vocelkos šeimą priglaudė pažįstami žmonės, vėliau atokiau nuo gatvės stovinčiame senamiesčio name Pranas Vocelka išsinuomojo butą tinkantį pasislėpti nuo policijos akių – negalėjai surasti į tą butą nei įėjimo, nei lango. Tai buvo du kambariai už kito buto pagalbinės patalpos, su langeliu į akliną aukštą namo sieną, todėl visą dieną tekdavo deginti šviesą. Ten Vocelka perkraustė savo vaikus, o po kelių mėnesių ir žmoną. Vaikų jis neregistravo policijoje ir neleido į mokyklą.
Pranas Vocelka palaikė ryšį su geto kaliniais ir žydų gelbėtojais, jis dažnai lankydavosi žinomos žydų gelbėtojos Elenos Holcmanienės namuose. P. Vocelka buvo suklastotų dokumentų besislapstantiems žydams padirbinėjimo meistras. Tą darbą jis atlikdavo ypač kvalifikuotai, taip padėdamas išsigelbėti daugeliui žmonių, tarp kurių buvo ir Rozalija Osipavičienė (Chaitinaitė) bei jos dukra Zofija (dabar Karkazienė).
1944 metų kovo mėnesį, po Vaikų akcijos spaustuvės darbuotojams Pranui Vocelkai ir Julijai Vitkauskienei padedant iš Kauno geto buvo išvesti jų buvusio bendradarbio Šimono Joselevičiaus vaikai – Pesachas ir Chana. Vaikus priglaudė ir išgelbėjo Mikas ir Elena Lukauskai.


Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija