Žydų gelbėtojai

Zrielskis Mečislovas


Prieš karą Steponas Zrelskis tarnavo Isaako Kaco dvare (Kauno raj., Lapių valsč., Tauralakio dvaras) kumečiu. Todėl kai iš Kauno geto 1943 metais pabėgo Isaakas Kacas su savo žmona Pesia, Steponas Zrelskis ir jo žmona Viktorija Zrelskienė stengėsi padėti kuo galėdami: dirbdami naktimis, kad niekas nepastebėtų, kluone jiems įrengė šiaudų kūliais apšildytą slėptuvę, į kurią maistą nešiodavo vaikai – Mečislovas, Jonas ir Česlovas Zrelskiai. Kacų šeima pas Zrelskius laimingai sulaukė karo pabaigos, o, karui Lietuvoje pasibaigus, apsigyveno Kaune.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija