Žydų gelbėtojai

Žilevičius Jonas

Stasė ŽILEVIČIŪTĖ-BRAZAUSKIENĖ

Praėjus 50-čiai metų į Telšius iš tolimos Amerikos atvažiavo Natanas ir Sima Katz ir Perecas Remenas. Jie atvažiavo aplankyti Albino Žilevičiaus ir jo sesers Stasės.
Metai neištrynė atmintyje tų baisių dienų. 1943 metais į Žilevičių namus buvo parvežti septyni iš Šiaulių geto pabėgę žmonės. Šeimoje augo keturi vaikai, kuriems taip pat buvo patikėta rūpintis nelaimės ištiktaisiais.
Arklidėje buvo iškasta slėptuvė, kurioje įrengė gultus, stalą ir kėdes. Tačiau po kiek laiko Pereco Remeno tėvas, lyg ką nujausdamas, liepė išnešti baldus. Jis bijojo, kad aptikus bunkerį, pamatę įrengtus gultus visi supras, jog čia gyvenama. Iš tiesų, Žilevičių namuose buvo daroma krata, tačiau senasis Žilevičius įtikino, kad bunkeris iškastas grūdams slėpti.
Žilevičių namuose likti buvo nesaugu. Ir tada Stasė Žilevičiūtė išvedė visus į ūkį, kuriame valdytoju dirbo jos būsimas vyras. Čia, daržinėje buvo iškasta slėptuvė, kurioje visi laimingai sulaukė karo pabaigos.
Išvykdamas iš Lietuvos Perecas Remenas pažadėjo sugrįžti ir pasakė:
„Žilevičiai – tikri Pasaulio Tautų Teisuoliai. Duok Dieve, kad tokių žmonių kaip jie, būtų daugiau“.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija