Žydų gelbėtojai

Michailas BUTAS (1881–1947)

Tarpukario Lietuvoje jaunuolis Zigmas Montvila nuo Labūnavėlės kaimo susidraugavo su žydaite Sara Olšvangaite iš Užvenčio miestelio ir sukūrė šeimą.
Baltaraiščiai neaplenkė ir Zigmo Montvilos žmonos, pradėjo intensyviai jos ieškoti. Suprasdami, kad sunku slapstytis pas kaimynus, Sara su vyru kreipėsi į Kolainių kunigą Polikarpą Macijauską. Kun. P. Macijauskas labai gerai pažinojo Kolainių stačiatikių šventiką Michailą Butą, jie draugiškai sugyveno tarpukariu – kartu švęsdavo religines šventes, dalyvaudavo pamaldose. Pasitarę tarpusavyje, kun. Polikarpas Macijauskas ir šventikas Michailas Butas nutarė slėpti Sarą Olšvangaitę Montvilienę tuo metu statomoje cerkvėje. Vėliau Sara keletą kartų keitė slapstymosi vietas, jai padėjo išgyventi ir kiti aplinkinių kaimų valstiečiai, tarp kurių buvo Vlado Šleževičiaus, Jono Macijausko, Vlado Pociaus šeimos. Visiems savo gelbėtojams, tarp kurių ir neužmirštamas Kolainių šventikas Michailas Butas, Saros Montvilienės artimieji išreiškė savo didžiulį dėkingumą ir pagarbą.
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija