Žydų gelbėtojai

Avraham Tory prisimena:

Nuėjau aplankyti Paukščio: pasiūliau prisidėti prie manęs ir bėgti iš Lietuvos. Įspėjau, kad jis kaip kunigas negalės sovietams valdant tęsti humanistinės veiklos ir puoselėti tautinių tradicijų ir kad anksčiau ar vėliau jį ištrems į Sibirą; taip jau buvo atsitikę kitiems lietuvių aktyvistams. Tą pačią dieną, 1945 metų vasario 22, buvęs Makabi vadovas Benjaminas Frydmanas man pranešė, kad aš pats esu įtrauktas į sąrašą tremiamųjų į Sibirą, todėl palikęs Pniną ir Sulamitą turįs tučtuojau bėgti. Garantavau Paukščiui, kad nuvešiu jį iki pat Palestinos. Tačiau tas kilnus žmogus atsisakė išvažiuoti, nes negalįs palikti savo parapijos, ir jis eisiąs pasirinktu keliu nepaisydamas pavojų ar ištrėmimo grėsmės. Jis nepasidavęs naciams, nepasiduosiąs ir bolševikams. (Po kelių mėnesių dešimčiai metų buvo ištremtas į Sibirą.) Mes išsiskirdami apsikabinome ir apsiverkėme.

Avraham Tory. „Kauno getas: diena po dienos“. Vilnius, 2000

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija