Žydų gelbėtojai

Vytautas Juodka

Saugumo policijos ir SD Vilniaus skyriaus archyviniame fonde 1941–1942 m. suimtų ir sušaudytų asmenų kartotekoje yra suimtojo Vytauto Juodkos asmeninė kortelė, kurioje rašoma:

J u o d k a Vytautas
Gim. 1884-03-02 Slucke
Gyvenantis Vilniuje, Domaševičiaus 6–9
Suimtas 1941-12-12. Slėpė savo bute dvi žydes, Podselver Miriam ir Izabellą, kurios buvo pabėgusios iš geto su suklastotais dokumentais. Pagal įsakymą kartu su žydėmis „apdorotas“ 1942–01–31.
B. Nr. 97/42–J 10-11 B.
raktažodžiai: gelbėtojai Juodka
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija