Žydų gelbėtojai

Jaronimas Lenktys

JARONIMAS LENKTYS

Jaronimas Lenktys, gimė 1924 kovo 23 d. Daukantiškių kaime, Šakių apskrityje, valstiečių šeimoje. Mokėsi Gelgaudiškio mokykloje, ten baigė keturis šios mokyklos skyrius. Vasaromis berniukas tarnaudavo pas ūkininkus, jam teko piemenauti, dirbti namų ūkio darbus. Sovietų okupaciją pakeitė nacistinė, Lietuvą užklupo Antrasis pasaulinis karas. 1941 metų vasarą prasidėjo masinis žydų naikinimas. Šie įvykiai neaplenkė ir Gelgaudiškio miestelio žydų.
Iš Jaronimo Lenkčio proanūkio, Luko Lenktaičio, rašinio: „Mano prosenelio istorija“ (Jurbarko Naujamiesčio vidurinės m-la): <...> Jaronimui, tuomet dar labai jaunam žmogui, žydų naikinimas kėlė didelį siaubą ir sielvartą. Todėl, motinai paprašius, vaikinas pagrobė iš Gelgaudiškio žydų arešto vietos mažą mergaitę, paslėpė ją savo namuose. Tačiau paslaptis greitai buvo atskleista. Tą pačią dieną kaimynai paskundė vokiečių gestapininkams, jog Jaronimas slepia žydaitę. Tuoj pat prisistatė naciai, mergaitę išsivedė ir daugiau jos niekas nematė. Vokiečiai Jaronimo pasigailėjo, paliko gyvą, tačiau jo gyvenimą pavertė tikru pragaru. Vaikiną areštavo, išvežė i Kauną ir įkalino IX forte. <...>
IX forte Jaronimas Lenktys kalėjo apie savaitę. Po to vokiečiai vaikiną ir dar keletą vyrų įsodino į sunkvežimį, vėliau į traukinį ir vežė tolyn į vakarus. Iš pradžių Jaronimas Lenktys atsidūrė Dachau koncentracijos stovykloje. Ten išbuvo apie mėnesį. Buvo baisu: šaudė žydus, o kalinių gyvenimo sąlygos buvo siaubingos. Po mėnesio ji atvežė į Aušvicą, garsiausią nacių įkurtą „mirties fabriką.“ Daug kartų prosenelis pasakojo apie ten patirtas kančias<...>.
Tarybų Sąjungos kariuomenė išlaisvino Aušvicą 1945 sausio 27 d. Jaronimas Lenktys ištrūko iš pragariškos koncentracijos stovyklos, tačiau dar negreitai sugrįžo į savo gimtuosius namus. Rusai paėmė jį į kariuomenę. Ištarnavęs porą metų Tarybinėje Armijoje, Jaronimas Lenktys grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Ramoniškių kaime, Šakių rajone, ten sukūrė šeimą. 1947–1988 J.Lenktys dirbo Šakių rajone kolūkyje „Komjaunuolis“ traktorininku. 1988 m. išėjo į pensiją. Jaronimas Lenktys mirė 2007 m. gruodžio 1 d.
Pagal LR įstatymus Jaronimas Lenktys buvo pripažintas nukentėjusiu nuo 1939–1990 metų okupacijų asmeniu. Reikšminga, kad Jaronimas Lenktyss šiandien apdovanojamas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi, jo poelgis nebus užmirštas.

raktažodžiai: Gelbėtojai Jaronimas Lenktys
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija