Žydų gelbėtojai

Juozas Rutkauskas

Liudija Ona Šimaitė:

Ypatingai didele energija, sumanumu ir pasiryžimu gelbėti žydus pasižymėjo lietuvis valdininkas Juozas Rutkauskas. Daugybei žydų parūpino krikščioniškus dokumentus. Juozas Rutkauskas išgelbėjo daugiau kaip 100 žydų gyvybių. Jis organizuodavo žydų siuntimą įvairiems darbams į Vokietiją. Šios operacijos buvo labai pavojingos, bet jos padėdavo masiškai gelbėti žydus iš pražūties. /.../ Juozas Rutkauskas įdukrino mažą žydaitę, bet kad kūdikis nebūtų našlaičiu, jis nuvyko į Rygą ir iš ten slapta pargabeno mergaitės motiną... Buvo tat pramuštgalviškas triukas ir ilgas žaidimas savo ir savo artimųjų gyvybe. Mano nuomone, tat bene vienintelis atsitikimas, kuomet ariečiui pavyko įsibrauti į stipriai kontroliuojamą Rygos getą ir iš ten išsivežti moterį žydę. Juozas Rutkauskas grąžino mergaitei motiną ir abidvi apgyvendino savo namuose. Po Vilniaus geto likvidacijos nebuvo dienos, kad Juozo Rutkausko namuose nesislapstytų dešimt ir net daugiau žydų, kurių reikalais jis pats rūpindavosi. Įdomiausia tat, kad Juozo Rutkausko dukterį prievarta išgabenus darbams į Vokietiją, jis pagal savo dukters metrikus išėmė žydaitei Žanai Ran vidaus pasą Margaritos Rutkauskaitės vardu ir šią mergaitę įtaisė vertėja vienoje vokiečių okupacinėje įstaigoje Minske...

Kazys Kęstutis Šimas. „Ona Šimaitė – Pasaulio Tautų Teisuolė“. Vilnius, 2006

raktažodžiai: gelbėtojai Rutkauskas
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija