Žydų gelbėtojai

Arkadijus Špakovskis


Arkadijus Špakovskis (Arkadiusz Szpakowski)

Arkadijus Špakovskis po revoliucijos gyveno Paryžiuje, bet prieš antrąjį pasaulinį karą atvyko į Vilnių. Apsigyveno pas pasiturinčius šeimininkus Pakalnės (Podgorna) gatvėje. Naciams okupavus miestą, dvi seserys žydės namo šeimininkams paliko saugoti savo brangenybes. Tačiau kai jos atėjo kai ko iš savo daiktų pasiimti, namo savininkas išsigynė pažinties ir šiurkščiai ėmė jas varyti iš savo namų.
Arkadijus, būdamas savo kambaryje, viską girdėjo ir užsistojo moteris, nes buvo ankstesnių jų kontaktų su šeimininku liudininkas. Namo savininkas ėmė grasinti, žydės pabėgo, o Arkadijų tą pačią naktį suėmė.
Šią istoriją Arkadijaus dukrai papasakojo jo kaimynas, turėjęs valgyklą tame pačiame ar gretimame name.
Lietuvos Centriniame Valstybės Archyve saugomų dokumentų duomenimis, Arkadijus Špakovskis buvo suimtas 1941 m. rugsėjo 19 d., kalėjo Lukiškių kalėjime, tų pačių metų gruodžio 22 d. buvo „perduotas vokiečių saugumo policijos žinion“. Tokia formuluotė reiškė sušaudymą.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija