Išgelbėti žydų vaikai

Mika Karnovskytė-As

Tik „dar vienas traukinio kūdikis“

Mika Karnovskytė-As

Išgelbėti bulvių maišuose
50 Kauno geto vaikų istorijų
Parengė Solomonas Abramovičius ir Jakovas Zilbergas

Gimiau 1941 m. birželio 13-ąją. Mano močiutė Černė Beilė Sandlerienė buvo akušerė, ji ir priėmė gimdymą. Tačiau jau birželio 16-ąją mamos tėvai ir sesuo, mano teta Lėja Sandlerytė buvo ištremti į Sibirą. Mama buvo taip sukrėsta, kad prarado pieną. Birželio 21-ąją – dieną prieš prasidedant karui – mama Gita Karnovskienė (mergautine pavarde Sandlerytė) buvo išrašyta iš ligoninės. Po trijų dienų vokiečiai užėmė Kauną.
Mano tėvas Grigorijus buvo inžinierius. Mama buvo baigusi biologijos studijas, tačiau prieš karą pagal specialybę nedirbo – ji lydėdavo tėvą visur, kur jis būdavo siunčiamas, ir tvarkydavo buhalteriją. Prasidėjus karui tėvas kartu su Mendeliu (Markusu) Kamberiu dirbo mažuose miesteliuose, statė įtvirtinimus sovietų kariuomenei. Prasidėjus mūšiams jiedu skubėjo grįžti namo. Atvykusį į Kauną Mendelį Kamberį pastebėjo rusų karininkas, pažinojęs jį anksčiau, ir paklausė, ar šis mokąs vairuoti. Mendeliui atsakius teigiamai, karininkas, nepaisydamas pasipriešinimo, neklausydamas paaiškinimų, liepė jam sėsti prie mašinos vairo ir vytis besitraukiančią rusų kariuomenę. Mendeliui taip ir nepavyko grįžti pas savo šeimą, jis nesužinojo, kad žmona laukiasi. Mano tėvas grįžo namo ir kartu su savo artimaisiais patyrė visą geto ir koncentracijos stovyklų siaubą.
Miesto žydai dar prieš patekdami į getą patyrė daugybę sunkumų. Pasinaudoję situacija lietuviai ėmė žiauriai elgtis su žydais. Mūsų šeima gerai įsiminė įvykį dar prieš patenkant į getą. Mama turėdavo pereiti visą miestą pėsčiomis, stumdama mano vežimėlį, kad gautų man pieno. Lietuviai ją nustūmė nuo šaligatvio tiesiai po daugybės vežimų ir sunkvežimių ratais.
Mūsų šeima persikėlė į getą kartu su antrąja močiute Anna Osipovna Karnovskiene, tėvo mama, našle, labai stipria, energinga ir inteligentiška moterimi. Ji išgyveno Pirmąjį pasaulinį karą Ukrainoje, kur, traukiantis caro armijai, valdžios nurodymu turėjo išvykti Lietuvos žydai. Ji pirmoji pajuto artėjančius baisius laikus ir pasistengė kiek įmanydama prikaupti maisto atsargų. Tai labai palengvino mūsų šeimos gyvenimą gete, bent jau pirmosiomis savaitėmis.
Teta Nina buvo ištekėjusi už turtingo Kauno žydo Jakovo (Kubos) Gudinskio. Vėliau gete jis tarnavo žydų policijoje; jis buvo geras žmogus, padėjo kaip galėdamas daugybei žmonių. Kuba buvo Kaune garsus statybų vykdytojas, turėjo daug ryšių su inžinieriais. Su vienu iš jų, gyvenusiu Slobodkėje, Kuba apsikeitė butais: lietuvis inžinierius persikraustė į Jakovo butą Trakų gatvėje šalia Laisvės alėjos, o mano tėvai, močiutė ir Gudinskių šeima su dviejų mėnesių dukrele Rina persikėlė į mažą to lietuvio namą, atsidūrusį geto rajone.
Be mūsų plačios giminės – Gudinskių ir Karnovskių – tame namelyje gyveno dar kelios šeimos, viena jų – Rabinovičių šeima su vienuolikamečiu sūnumi Mukiu.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija