Išgelbėti žydų vaikai

Mina Šteinaitė-Vulf ir Mina Šteinaitė-Kotkes

Šteinų šeima. Pirma eilė, sėdi iš kairės: Niuta Šteinaitė-Hazan (dantų gydytoja, gyveno Suomijoje, todėl išgyveno per Antrajį pasaulinį karą), Liolia (Leib) Šteinas (berniukas su šuniuku) – Minos Šteinaitės-Kotkes tėvas; Antroje eilėje sėdi iš kairės: Genia Minskaja (Minos Šteinaitės močiutės sesuo), Mina Šteinaitė - senelė, Hiršas Šteinas – senelis ant rankų laiko savo pirmąjį anūką Moka (Mordekai) Grodzenskį, Liuba Šteinaitė-Grodzenskienė (Grodzenskių šeima Moka, Liba ir Julius gyveno Paryžiuje, vėliau pabėgo į Belgiją, bet buvo grąžinti į Paryžių ir 1942 metais išsiųsti į Aušvicą), Dovydas Šteinas (žuvo Kauno gete 1942 m.);Trečioje eilėje stovi iš kairės: Antosia (vaikų auklė ir namų šeimininkė), Adelė Šteinaitė (dantų gydytoja, žuvo Kauno gete), Mendelis (Maksas) Šteinas – buvo išsiųstas į Sibirą, Sasha (Sender) Šteinas – gyveno Olandijoje, kur jis buvo išgelbėtas Olandijos piliečių, Julius Grodzenskis – žuvo Aušvice, Raja Šteinienė – Minos Šteinaitės-Vulf motina, Vera Šteinaitė (gyveno Vienoje, nuvyko į Lietuvą aplankyti tėvų ir prasidėjo karas; Vera su vyru ir savo tėvu Hiršu žuvo Kauno gete, 1941 m.); Kulautuva, 1924 m.
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija