Išgelbėti žydų vaikai

Danas Vaintraubas

Laiškas anūkui
Danas Vaintraubas

Iš: Išgelbėti bulvių maišuose
50 Kauno geto vaikų istorijų
Parengė Solomonas Abramovičius ir Jakovas Zilbergas

Mano brangus Idanai!

Šiandien klausei manęs, ar patyriau Holokaustą. Teiravaisi, ką iš tų laikų prisimenu. Mačiau, kad tu, brangusis, klausdamas dvejoji, lyg bijotum mane užgauti.
Gal atėjo laikas tau papasakoti Kauno geto vaiko, tuomet mažesnio už tave, istoriją. 1943 m. lapkričio 17-ąją, kai mane išnešė iš geto, tebuvau penkerių metų ir savaitės.
Šis pasakojimas remiasi tuo, ką pasakojo mano mama, o tavo prosenelė Jelena Vaintraubienė (mergautine pavarde Giršovičiūtė), – žinau, kad ją prisimeni. Rytoj, 2005 m. gegužės 5-ąją, sukaks lygiai metai, kai ji mirė. Mano tėvas Chaimas Vaintraubas, irgi išgyvenęs pragarą, iki paskutinės dienos apie Holokaustą nepratarė nė žodžio. Jis mirė 1993-iųjų gegužę. Tik po jo mirties mama ėmė prisiminti kai kurias geto istorijas. Smulkmenos kartais skirdavosi, tačiau net jei pasakodama apie mano išnešimą iš geto ji čia šį tą pridėdavo, čia šį tą pamiršdavo, iš esmės istorija liko tokia pati – tuojau galėsi ją perskaityti. Per daugelį metų jos pasakojimai susipynė su mano paties giliai atminties kampelyje užspaustais prisiminimais, kurie nenorom grįžo į mano sąmonę.
Tu, aišku, prisimeni, kad mano mama gyveno netoli manęs ir kiekvieną kartą, kai nueidavau jos aplankyti, kartodavosi ta pati ceremonija – kava, sviestiniai sausainiai... O gurkšnojant kavą jos neišsemiamoje atmintyje vėl iškildavo viena ar kita geto istorija.
Taip po truputį grįžo atsiminimai, galiausiai vieną dieną visus juos papasakojau mūsų, Kauno geto vaikų, kuriems pavyko išsigelbėti iš to pragaro, grupės susitikime – tokie susitikimai vykdavo du tris kartus per metus. Prieš pusantrų metų pabandžiau užrašyti tas istorijas ir štai jos čia, priešais tavo akis, tokios, kokias parašiau tada; dabar pridėjau tik vieną kitą paaiškinimą, kad tau būtų lengviau viską suprasti. Šiuo metu, kai tau netrukus sueis devyneri, manau, esi pakankamai suaugęs ir protingas tas istorijas perskaityti, suprasti ir pasidaryti savas išvadas.
Pradėsiu nuo mano mamos istorijos. Pamenu ją ne kartą pasakojant, kaip ji ėjo Kauno gatve vieną iš tų kartų, kai susikeitus su drauge brigadose (brigados – tai kelių šimtų vyrų ir moterų grupės, kurias vokiečiai sudarydavo iš geto kalinių žydų; juos varydavo dirbti įvairių sunkių darbų, suprantama, neatlygintinai) jai pavyko išsmukti iš geto. Ji paliko brigadą, nusiplėšė geltoną lopą (Dovydo žvaigždę – šešiakampį lopą, kurį vokiečiai vertė žydus nešioti dieną naktį) ir nuėjo susitikti su mano auklės giminaite lietuve Maryte aptarti mano išnešimo iš geto detalių. Tai buvo 1943-iųjų rudenį.
Aplenkdamos pagrindines, jos nuėjo šalutine gatve, kuri mūsų gyvenimo centru tapo vėliau, nuo 1945 iki 1970 metų – tai laikotarpis, kai po karo gyvenome Lietuvoje iki emigracijos į Izraelį. Atvykdami į Izraelį atsivežėme vienuolikos mėnesių dukrytę, kurią tu šiandien vadini mama.
Mama man pasakojo, kad Marytę pamatė sutartoje vietoje, bet staiga mamai prieš akis išdygo universitete istoriją jai dėstęs profesorius. Mamai dar nespėjus išsigąsti (įskųs ar neįskųs? – juk žydams buvo draudžiama vaikščioti už geto ribų, nebent su darbo brigada; ką pagaus, tas bus nužudytas), profesorius kilstelėjo skrybėlę, kaip darydavo tikri džentelmenai, ir palinkėjo: „Sėkmės, Giršovičiūte“; kitaip tariant – gali būti rami, vokiečiams tavęs neįduosiu.
Mama sakė, kad gimiau 1938 m. lapkričio 10 d., tiksliau – naktį iš 9-osios į 10-ąją; vėliau ta naktis gavo „krištolinės nakties“ pavadinimą. 1941-ųjų spalio pabaigoje, kelios dienos prieš Didžiąją akciją, – buvau beveik trejų metų, – kažkas pabeldė į langą. Kaip aiškino mama, tai buvo ženklas, kad gete vyksta kažkas labai negero. Tėvai apsirengė patys ir ėmė rengti mane, o aš paklausiau vokiškai: Der Ghetto ist umzingelt? (Ar getas apsuptas?) Iš kur trejų metų vaiko galvoje kilo tas klausimas? Kaip jis suvokė tai, kas vyksta už namų sienų? Galbūt anksčiau buvau girdėjęs suaugusiuosius kalbant ir susiejau tai su pajusta grėsme ar pavojumi. Kad ir kaip ten būtų, tokia buvo trejų metų vaiko reakcija matant persigandusius tėvus. Aš pats šito neprisimenu, bet mama įsidėmėjo tą įvykį.
Kalbant apie mano paties prisiminimus, pasakysiu atvirai, atsimenu nedaug. Buvau mažas: kai atėjome į getą, neturėjau nė trejų metų, o kai vėl susitikau su tėvais, Lietuvą išvadavus iš nacių 1944-ųjų rugpjūčio pradžioje, man dar nebuvo sukakę šešeri, tad keleriais metais mažesnis nei tu dabar. Ir vis tiek kai ką prisimenu. Keli atskiri, nesusiję vienas su kitu vaizdai tarsi įšalo vaiko atmintyje ir išliko ten iki šiol. Kai bandau juos atgaivinti, jie išsirikiuoja mano galvoje visad ta pačia tvarka, kartais sustingę kaip nuotraukos, o kartais gyvi – tarsi būtų vykę ką tik.
Kaskart bandydamas juos aprašyti patirdavau nesėkmę, tarsi man trukdytų kažkas už mane stipresnis, nevaldomas. Ir, kaip jau minėjau, vienintelį kartą man pavyko tai papasakoti mūsų grupės susitikime, nors ir tada, prisimenu, man buvo labai sunku. Ypač sunku pasakoti apie kaimynų vaiką, kuris, būdamas keleriais metais vyresnis, erzindavo mane kieme. Pasakojau šią istoriją kartą ar du savo vaikams ir kaskart turėjau sustoti, nes man užgniauždavo kvapą. Bet aš turiu ją papasakoti. Turiu tai parašyti, kad kiti perskaitytų ne dėl manęs, o dėl to vaiko, kurio net vardo neprisimenu, vien jo balsas visą gyvenimą skamba mano galvoje. Prisimenu jį dainuojant:

Danke di meidl, trogt a kleidl,
Danke di meidl, trogt a kleidl.


Išvertus iš jidiš: „Dani – mergaitė, vilkinti suknelę.“ Prisimenu, išleisdama į kiemą mama man apvilko kažkokią suknelę ar prijuosė ilgą prijuostę. Prieš daug metų pasakojau jai tą istoriją, bet ji negalėjo man paaiškinti, kodėl taip mane aprengė. Ji tik prisiminė tą šeimą, gyvenusią šalia mūsų mediniame geto name, ir vaiką, kuris buvo trimis ketveriais metais už mane vyresnis. Visi jie žuvo gete ar koncentracijos stovykloje – ji negalėjo tiksliai pasakyti kur. Taigi išėjau į lauką, turbūt aprengtas suknele ar rūbu, panašiu į suknelę, kaip pasirodė tam šešerių septynerių metų vaikui, – ir atspėk, kad geras, kodėl jis dainavo tą čia pat savo sugalvotą dainelę, kuri skamba mano galvoje iki šiol. Jei smegenyse sklindančias bangas galima būtų paversti garsais, šiandien galėtume išgirsti tą 1941-ųjų rudenį Kauno gete dainuojantį vaiką, apie kurį prisiminimas šioje žemėje ir visatoje – tik mano galvoje skambanti dainelė:

Danke di meidl, trogt a kleidl,
Danke di meidl, trogt a kleidl.


Prisimenu tą balsą, girdžiu jį iki šiol, o gal man tik atrodo, kad girdžiu jau daugiau nei 60 metų.


Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija