Žydų gelbėtojai

Borisevičius Vincentas

Mes, žemiau pasirašiusieji, gydytojai: Blatas Mauša-Aronas, Blatienė Miriam ir Kaplanas Dovydas,
gyvenantys Telšių mieste, patvirtiname:


1. Po Telšių žydų „geto“ sunaikinimo Telšių m. vyskupas Borisevičius priglaudė ir paslėpė spėjusias pabėgti moteris žydes.
2. Telšių vyskupas Borisevičius teikė paramą žydams, kurie slapstėsi kaimuose ir pas kai kurių Telšių valsčiaus parapijų kunigus.
3. Telšių vyskupas Borisevičius padėjo 1944 m. liepą išlaisvinti iš Telšių kalėjimo mūsų ketverių metų dukrą ir tuo išgelbėjo ją nuo mirties:

Dr. M.Blatas
Dr. M.Blatienė
Dr. D.Kaplanas

1946 m. rugpjūčio 9 d.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija