Žydų gelbėtojai

Budzinskaitė Stefanija

2006 metais sausio 4-tą dieną keturiolika Reizl Šochotienės ir jos vaikų – Jehošua ir Chaimo gelbėtojų pripažinti Pasaulio Tautų Teisuoliais. Antanas BUDZINSKAS Benigna BUDZINSKIENĖ Benigna BUDZINSKAITĖ Stefanija BUDZINSKAITĖ Julijona PAGOJIENĖ Julius PAGOJUS Baltramiejus PAGOJUS Domicėlė PAGOJUTĖ Marcijona ŠAULIENĖ Napoleonas ŠAULYS Zofija ŠIAULIENĖ Julijonas ŠIAULYS Stanislava VAGNORIENĖ Povilas VAGNORIUS Paminėti Šochotų šeimos gelbėtojai – tai toli gražu ne visi šios šeimos gelbėtojai. Tai tik tie, kuriuos pavyko surasti ir kurie yra apdovanoti. Iš tikrųjų gelbėtojų buvo žymiai daugiau. Jehošua Šochotas paskaičiavo, kad jam slapstymosi metu kas kiek laiko teko glaustis 15-oje šeimų, Chaimas Šochotas priskaičiavo šiek tiek mažiau, o Reizl Šochotienė – net 22 šeimas, kuriose jai teko slapstytis.
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija