Žydų gelbėtojai

Bušauskaitė-Dakinevičienė Albina

Feliksas BUŠAUSKAS Teklė BUŠAUSKIENĖ jų duktė Kazė BUŽAVIENĖ jų sūnus Feliksas BUŠAUSKAS jų duktė Albina DAKINEVIČIENĖ Feliksas ir Teklė Bušauskai prieš karą gyveno Aukštadvario valsčiuje Guronių kaime. Šeimoje buvo aštuoni vaikai, iš kurių vyriausias – sūnus Feliksas. Bušauskai gerai pažinojo žydų Kalamickų šeimą, ūkininkavusią už 3-4 kilometrų nuo Guronių esančiame Sepijoniškių kaime. Prasidėjus karui, Bušauskai savo sodyboje slėpė 8 žydus: Iciką Kalamicką, jo žmoną Idą Kalamickienę, jų sūnus Jakovą ir Dovydą, Idos Kalamickienės dvi seseris – Šeiną ir Rają su mažamečiu sūnumi Emanueliu. Priklausomai nuo aplinkybių, žydai slėpdavosi gyvenamojo namo rūsyje ar palėpėje, pirtyje, daržinėje ant šieno. Iškilus kratos pavojui, Feliksas Bušauskas pakinkė arklį ir, bijodamas ilgai delsti, dienos metu išvežė besislapstančius pas Klėriškių kaimo gyventojus Dimšą, vėliau pas Paškauskus, kur jie sulaukė karo pabaigos. 2005-jų vasarą savo gelbėtojus, Felikso ir Teklės Bušauskų vaikus – Kazę Bužavienę (Bušauskaitę), Feliksą Bušauską, Vladą Bušauską, Albiną Dakinevičienę (Bušauskaitę) aplankė išgelbėtas vaikas – Idos Kalamickienės sesers Rajos Berkman-Šlom-Šiff sūnus Emanuelis Šlom. Kartu su savo gelbėtojais, jis aplankė tas vietas, kur, padedant Bušauskams, slapstėsi karo metais. Feliksas ir Teklė Bušauskai ir jų vaikai – Kazė, Albina ir Feliksas 2007 metais pripažinti Pasaulio Tautų Teisuoliais.
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija