Žydų gelbėtojai

Černiauskas Bronislovas

Ona ČERNIAUSKIENĖ (1907–1987) Bronislovas ČERNIAUSKAS (1890–1971) Genovaitė ČERNIAUSKYTĖ (g. 1931)

Kunigui Polikarpui Macijauskui paprašius, Onos ir Bronislavo Černiauskų šeima, karo metais gyvenusi Kelmės rajono Užvenčio valsčiaus Sarakiškių kaime, ėmėsi gelbėti žydus. Jų namuose per visus karo metus pastoviai lankėsi žydų tautybės žmonės: ten jie nakvodavo ir būdavo pamaitinti. Aštuonius mėnesius šioje šeimoje pragyveno Rachelė Kacav ir Estera Krengel su savo uošvėmis Riva Glas ir Musia Blecher. Sodyba buvo prie kelio ir gyvenvietės centro, todėl reikėdavo visą laiką saugotis, kad kas nepamatytų. Genovaitės Černiauskytės (dabar Dugnienė) pareiga buvo laiku įspėti, jei kas ateina, kad bėglės spėtų pasislėpti.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija