Žydų gelbėtojai

Darbutienė-Jučinskienė Bronislava

1942 metais Domicėlė Pagojutė susitarė su Jonu Darbutu ir Bronislava Darbutiene (vėliau Jučinskiene), kuriuos gerai pažinojo, jog šie priims pas save Chaimą Šochotą (gim. 1932 m.). Jonas ir Bronislava Darbutai savo vaikų tada neturėjo, Chaimas Šochotas slapstėsi pas juos buvo beveik visus 1942 metus. Vėliau Chaimui buvo surasta vieta kitoje šeimoje, gyvenusioje netoli Varnių, tačiau ten jį aplankiusi Domicėlė Pagojutė nusprendė, kad berniukas laikomas blogomis sąlygomis ir grąžino jį Darbutams. Taip 1943 metais Chaimas Šochotas antrą kartą atsirado pas Joną ir Bronislavą Darbutus ir prabuvo pas juos iki 1943 metų rudens, kol šiose apylinkėse pradėjo siautėti atvežti į šiuos kraštus ukrainiečiai ir visiems besislapstantiems šiose apylinkėse žydams, teko vėl keisti slapstymosi vietas.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija