Žydų gelbėtojai

Dombrovskis (Dąmbrowski) Konstantinas

Konstantinas ir Jelena Dombrovskiai

Konstantinas ir Jelena Dombrovskiai kartu su penkiais vaikais gyveno netoli Vilniaus, jie buvo neturtingi valstiečiai, sunkiai vertėsi turėdami nedidelį žemės sklypą. Nacių okupacijos laikotarpiu Dombrovskių šeima išgelbėjo keletą vietinių žydų, kuriems pasiūlė savo pastogę ir globą nereikalaudami jokio atlygio. Tarp išgelbėtųjų buvo septyni žydai iš Šapiro ir Blicų šeimų, gyvenusių Pabradėje. Dombrovskis išsivežė Uri Blocher iš Mikailiškių kaimo, netoli Vilniaus, ir atsivežė į savo namus, kur jis glaudėsi devynis mėnesius. Tačiau vietiniai kaimo gyventojai pradėjo įtarinėti, kad Dombrovskių namuose yra slepiami žydai. Uri Blocher buvo priverstas ieškotis prieglobsčio kitur, kol baigėsi okupacija. Po karo Uri Blocher emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas. Uri Blocher niekada nepamiršo Dombrovskių šeimos, net ir po Jelenos ir Konstantino mirties Uri Blocher palaikė gerus santykius su Dombrovskių vaikais.




Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija