Žydų gelbėtojai

Drupas Vladas

Vladas DRUPAS

Karo metais Šiaulių mieste globojo ir padėjo slapstytis iš geto pabėgusiems žydams: Ester Begin, Minai ir Leo Remen ir jų sūneliui, Soniai Kozlovsky, Chavivai Zivaitei. Ester Begin ir Leo Remen dabar gyvena JAV, Sonia ir Chaviva – Izraelyje.

Prasidėjus karui Vladas Drupas lankė Šiaulių gimnaziją. Jam buvo tik devyniolika.
Miesto gatvėse pasirodė žmonės, pažymėti geltona Dovydo žvaigžde. Jiems buvo uždrausta vaikščioti šaligatviu.
Jaunam žmogui reikėjo apsispręsti, kaip gyventi toliau ir Vladas pasirinko kelią, kur pavojus tykojo ir kiekvienas neatsargus žingsnis buvo matuojamas gyvybės kaina. Jis gelbėjo Šiaulių geto vaikus.
1943 metų lapkričio 5 dieną gete buvo įvykdyta Vaikų akcija. Šimtus vaikų nunuodijo uždarose mašinose ir užkasė grioviuose už miesto ribų. Laimei, Chaviva Zivaitė ir kiti vaikai spėjo pasislėpti apleisto namo rūsyje ir liko gyvi. Nors vokiečiai žadėjo daugiau vaikų neliesti, jais niekas nebetikėjo. Gete žinojo, kad aplinkiniuose kaimuose valstiečiai slapsto žydų vaikus. Bet kaip rasti tuos žmones? Jiems padėjo gimnazistas Vladas Drupas. Jis vežė geto vaikus paprastiems kaimo žmonėms, kur jie rasdavo prieglobstį ir būdavo saugūs. Daugeliui pasisekė gauti fiktyvius krikšto metrikus. Kare blogis ir gėris dažnai vaikšto šalia.
Prieš dešimt metų Vladas Drupas susitiko su tais, kuriuos išgelbėjo, Izraelyje. Jį iškilmingai priėmė Knesete, jo garbei Teisuolių alėjoje auga medelis.

Gyvybę ir duoną nešančios rankos, 1 sąsiuvinis,
Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus. Vilnius, 1997

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija