Žydų gelbėtojai

Galdikas Jurgis

Jurgis GALDIKAS Žymus Žemaitijos šviesuolis, pedagogas, filosofas, mokslų daktaras Jurgis Galdikas į kunigus buvo įšventintas 1907 09 09. Mokėsi užsienyje, vėliau dėstė Telšių kunigų seminarijoje. Karo metais Jurgis Galdikas – Veiviržėnų bažnyčios klebonas. Prasidėjus karui, visi Veiviržėnų miestelio žydai buvo suvaryti į Trepkalnio dvarą. Pradžioje žydams buvo leista dirbti pas vietinius veiviržėniškius, tačiau jau po poros savaičių paskelbta, kad lietuviai, kurie slėps žydus, bus nubausti mirties bausme. Visi žydai buvo sugrąžinti į Trepkalnio dvarą ir sušaudyti. Frumai Pupsaitei, kurią buvo priglaudęs kunigas Jurgis Galdikas pasisekė – ji negrįžo į Trepkalnio dvarą, todėl ir liko gyva. Visi Frumos Pupsaitės artimieji – tėvai, dešimt brolių ir seserų buvo nužudyti. Naciams ir jų tarnams pradėjus įtarti, kad kunigas Jurgis Galdikas slepia žydaitę, ją išvežė pas kitus patikimus žmones. Prelato Jurgio Galdiko išgelbėta Fruma Pupsaitė po karo ištekėjo už Chaimo Jakobo, grįžo gyventi į Telšius, užaugino dvi dukras ir sūnų – dabartinį Vilniaus Šolom Aleichemo vidurinės mokyklos direktorių Mišą Jakobą, kurio pastangų dėka per šią ceremoniją Žūvančiųjų gelbėjimo kryžių už jo motinos Frumos Pupsaitės išgelbėjimą priėmė klebono Jurgio Galdiko dukterėčia Aldona Lengvinienė. Lietuvos žmones sujaudino LNK televizijos laida „Nepriklausomų paieškų tarnyba“, kurios metu Vilniaus Šolom Aleichemo vidurinės mokyklos direktorius Miša Jakobas kreipėsi pagalbos į Lietuvos žmones, ieškodamas savo motinos Frumos Pupsaitės gelbėtojo, Veiviržėnų klebono Jurgio Galdiko giminaičių.
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija