Žydų gelbėtojai

Gylys Leonas

Leonas ir Aleksandra Gyliai

Per vokiečių okupaciją Leonas ir Aleksandra Gyliai gyveno Raseiniuose. Dar prieš karą jie pažinojo Ciporą Horonžitskienę, gyvenusią Kaune. 1944 pavasarį, artėjant Kauno geto likvidacijai, Cipora rado būdą susisiekti su Aleksandra Gylienė ir kreipėsi į ją pagalbos. Rizikuodami savo gyvybe, nesitikėdami jokio atlygio, Gyliai organizavo vienuolikos žydų pabėgimą iš geto. Tai buvo Cipora ir Mejeris Horonžitskiai, Ciporos seserys Chana Judelevičienė ir Sara Britienė ir jų motina Mina Vinnik, Saros vyras Tuvia Britas, Sonia-Jaffa Ceikinskytė, Becalelis Smejatskis, Mejeris ir Dina Faktorovskiai bei Chanochas Glikmanas. Kelias dienas, kol pabėgėliams buvo rastos saugios slapstymosi vietos, visi jie gyveno pas Gylius. Po to vieni persikėlė pas Ramanauskus – prie Raseinių, kitus priėmė Anelė Tarapienė, gyvenusi miesto pakraštyje. Aleksandra ir Leonas Gyliai nuolat padėdavo Ramanauskams maistu. Po karo visa Gylių šeima emigravo į JAV, išgelbėtieji palaikė su jais artimus ryšius.


Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija