Žydų gelbėtojai

Glaveckienė Anelė

Juozas GLAVECKAS Anelė GLAVECKIENĖ Prasidėjus karui, Raseinių gyventojai Šmuelis ir Rebeka Gil laukėsi kūdikio. Karas šeimą išskyrė: Šmuelis pabėgo į Rusiją, o Rebeka pakliuvo į Kauno getą. Gete gimė jų dukra Rina. Kuomet prasidėjo žydų naikinimo akcijos, Rebeka mėgino surasti saugią vietą dukrai paslėpti. Per savo draugą Glickman, ji susisiekė su Juozu ir Anele Glaveckais, kurie sutiko paslėpti Riną. Rebeka sugirdė savo mažajai dukrelei tabletę migdomųjų ir atidavė gelbėtojams. Rinai tuo metu buvo 2 metukai. Kaimynams Anelė pasakė, kad mergaitė yra jos giminaitė. Anelė kalbino slėptis ir Rebeką, tačiau ši nusprendė likti gete, bijodama sukelti pavojų savo dukrelei, jei kas aptiktų jos pėdsakus. Karui pasibaigus, Šmuelis sužinojo, kad jo žmona žuvo Kauno gete. Jis sužinojo, kas slėpė jo dukrą ir atvyko jos aplankyti. Mergaitė paprašė palikti ją Glaveckų šeimoje...
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija