Žydų gelbėtojai

Greimienė Uršulė

Vienas iš mokytojo Jono Greimo gyvenimo tikslų buvo padėti visiems, kuriems gresia pavojus. Karo metais Jonas Greimas įsitraukė į pagalbą persekiojamiems žydams. 1942 metais slaptai atsivežė į savo namus Lavitų šeimą. Lavitas buvo kilęs iš Kybartų, jo tėvas Kybartuose turėjo audinių parduotuvę, o Lavitienė – iš Marijampolės, jos tėvas buvo amatininkas. Jonas ir Uršulė Greimai slėpė Lavitus mokyklos pastate, kuriame buvo šeimos gyvenamosios patalpos. Čia viename nuošaliame kambaryje Lavitai pragyveno apie 6 mėnesius. Jiems išėjus pas kitus žmones, Jonas Greimas parsivežė apie 12-13 metų mergaitę. Tai buvo Bella Mirbach, vėliau Upnitcky, kilusi iš Virbalio. Tačiau po poros mėnesių slapstymosi pas Joną ir Uršulę Greimus teko Belai surasti kitą vietą ir kuo greičiau ją išvežti, nes tarnaitė, išardžiusi mergaitės paltą, rado paslėptas šeimos nuotraukas, iš kurių suprato, kad mergaitė yra žydaitė ir pradėjo garsiai apie tai kaime kalbėti. Greimai su išgelbėtais žmonėmis bendravo iki pat jų išvykimo į Izraelį.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija