Žydų gelbėtojai

Gricius Dominykas
Dominykas Gricius, jo žmona Felicija ir žmonos dukra iš pirmos santuokos Janina Vedegytė (dabar Butkienė) per karą gyveno Velpesių kaime, Raseinių rajone. 1941 metais į jų sodybą atėjo labai išsigandusi mergina – Basia Zyvaitė ir paprašė prieglobsčio. Ji siūlėsi padėti dirbti ūkio darbus. Nors darbininkės ir nereikėjo, Griciai pagailėjo merginos ir pirmiausia Basia, o po savaitės ir jos brolis Jankelis apsigyveno pas Gricius. Dienomis jie dažniausiai slapstydavosi tvarte ant šieno, o naktimis miegodavo troboje. Basia labai susidraugavo su mažąja Janina, kartu dirbo, kartu miegojo.
Apie slepiamus žydus rudenį kažkas pranešė gestapui. Iš gestapo atvyko naktį, vienmarškinius Gricius išvarė į kiemą ir tardė. Jankeliui pavyko pasislėpti daržinėje, o Basiai, kuri gerai kalbėjo vokiškai, pavyko įtikinti gestapininkus, kad ji ir Gricienės posūnis iš pirmos santuokos yra talkininkai, padeda kasti bulves. Kitą dieną Dominykas Gricius buvo iškviestas į gestapą, vėl tardomas. Tik įtakingam kaimynui Štrofilai paliudijus, kad Dominykas sako tiesą, Gricius buvo paleistas.
Frontui priartėjus, Basia ir Jankelis Zyvai kartu su Griciais evakavosi, o viskam aprimus, išgelbėtieji brolis ir sesuo Zyvai išvyko į Kauną. Jankelis Zyvas dirbo sandėlininku, gyveno ir mirė Kaune. Kol Basia Zyvaitė gyveno Kaune, jos namuose dažnai viešėdavo Janina Vedegytė (dabar Butkienė). Basiai išvykus gyventi į Izraelį, šeimos ilgą laiką bendravo laiškais.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija