Žydų gelbėtojai

Kaušinis Klemensas

Pranas MAŽYLIS, Antanina MAŽYLIENĖ ir jų dukra Liūda RASTEIKIENĖ (Mažylytė)
Klemensas KAUŠINIS
Jadvyga MURALIENĖ, Juozas MURALIS ir jų dukra Lakštutė Regina Muralytė (Armalienė)


Isakas Judelevičius gyveno Kaune kartu su savo žmona Raja ir dukterimi Gita. 1941 m. birželio 25 d. į Kauną įžengė vokiečių kariuomenė. Pirmomis karo dienomis Kauno gatvėse žydų vyrus gaudė vietiniai lietuviai kolaborantai ir nužudydavo. Todėl Isakas Judelevičius kreipėsi pagalbos pas prof. Praną Mažylį, su kuriuo buvo pažįstamas prieš karą ir, jam sutikus, pirmąsias karo dienas praleido jo namuose. Kai buvo įsteigtas getas, Isakas Judelevičius persikėlė į getą ir apigyveno su savo šeimos nariais, kurie jau buvo gete. 1942-ųjų. pradžioje Isakui pavyko išvesti dukterį Gitą iš Каuno geto. Ją priėmė į savo namus Sofija Binkienė.
Po to, kai Isako žmona Raja kartu su savo motina pabėgo iš geto, jas slėpė Jadvygos Muralienės šeima. Isaakas iš geto išėjo 1943 m. rudenį. Vieną mėnesį jis vėl slapstėsi profesoriaus Prano Mažylio namuose, kol jo iš ten nepaėmė Klemensas Kaušinis, kuris nuvežė Isaką pas savo giminaičius Molėtų rajone. Isakui Judelevičiui, jo žmonai Rajai ir dukrai Gitai padėjo kelios šeimos. Deja, Isakas Judelevičius 1944 metais, artėjant frontui buvo sugautas ir areštuotas, pasodintas į kalėjimą, o vėliau išsiųstas į koncentracijos stovyklą Vokietijoje. Isakas Judelevičius stovykloje išgyveno ir po karo emigravo į Izraelį. Lietuvoje pasilikusioms gyventi Isako žmonai Rajai ir dukrai Gitai buvo leista emigruoti į Izraelį tik 1970-aisiais metais. Praėjus 26-iems metams po karo, Judelevičių šeima susijungė.
Prof. Mažylio žmona Antanina Mažylienė padėjo slapstytis Tamarai Lazerson, Emanueliui Subockiui, prof. Prano Mažylio klinikoje buvo slapstomas Kauno gete gimęs žydų kūdikis Grigorijus Teperis, kurį po karo pasiėmė jo dėdė. Grigorijus Teperis ir dabar gyvena Izraelyje.


Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija