Žydų gelbėtojai

Koszczyc Monika

Monikos ir Liudviko Koščicų (Koszczyc) išgelbėto berniuko Samuelio Bernano (g. 1937 m.) šeima – tėvas Giršas Bernanas su žmona Brocha ir trimis sūnumis Šolemu, Kasrieliu ir Samueliu – gyveno Vilniuje. Vermachtui užėmus Vilnių, šeimos galva Giršas Bernanas kartu su kitais žydais buvo paimtas geležinkelio remonto darbams. Tiems darbams pasibaigus, visus ten dirbusius žydus, tarp kurių buvo ir Giršas Bernanas, sušaudė Paneriuose. Stiklių gatvėje gyvenusi Brocha Bernan su trimis sūnumis atsidūrė Vilniaus gete. Nieko gera nesitikėdama, Brocha Bernan papirko geto sargybinius ir vieną naktį kartu su trimis savo sūnumis pabėgo iš geto.
Pradžioje jie visi slapstėsi miškuose netoli Jašiūnų, šalia Turgelių, Parudaminio kaimų. Kartą, kažkam įskundus, visi buvo suimti, ir priversti kasti sau duobę sušaudymui, tačiau paskutinę akimirką policininkas visus paleido. Kadangi visiems kartu buvo labai sudėtinga slapstytis, savo jaunesniuosius sūnus – Kasrielį ir Samuelį – motina paliko pas valstiečius gretimuose kaimuose, o pati apsigyveno su vyriausiuoju Šolemu pas kitus žmones.
Kaip manoma, kažkam įskundus, kartą naktį policininkai darė kratas, surado ir išsivežė Brochą Bernan, jos vyriausiąjį sūnų Šolemą, taip pat ir Poliną Tarasevič, pas kurią slapstėsi kitas Brochos Bernan sūnus Kasrielis. Kasrielis tik todėl liko gyvas, kad Polina Tarasevič suspėjo jį įspėti ir jis pabėgo į mišką.
Polina Tarasevič buvo sušaudyta miške netoli Jašiūnų, o tiksli Brochos Bernan ir jos sūnaus Šolemo žūties vieta nežinoma.
Apie 1943 m. šešiametį Samuelį, jau besibastantį miškuose, priėmė Liudviko ir Monikos Koščicų (Koszczyc) šeima. Šioje šeimoje berniukas sulaukė karo pabaigos, ir vėliau, jau po karo, šioje šeimoje gyveno dar 12 metų, kol gavo šaukimą į privalomą tarnybą armijoje. Jo globėjai tuo tarpu emigravo į Lenkiją, o Samuelis, baigęs tarnybą armijoje, persikėlė pas savo brolį Kasrielį (Anatolijus Kasinskis). Priėmęs jo pavardę, tapo Michailu Kasinskiu. Michailas Kasinskis (Samuelis Bernanas) mirė 2007 metais. Jo brolis Anatolijus Kasinskis (Kasrielis Bernanas) tebegyvena Klaipėdoje.
Kasrielis ir Samuelis Bernanai patyrė daug išbandymų, jie neteko abiejų tėvų ir vyriausiojo brolio, per karą brolių keliai išsiskyrė, juos gelbėjo skirtingi žmonės, apie vienas kitą karo metais jie nieko nežinojo, atsitiktinai susitiko tik po karo. Abu broliai išgyveno kilnių žmonių, tokių kaip Liudvikas ir Monika Koščycai (Ludwik ir Monika Koszczyc) bei Polina Tarasevič dėka. Deja, Kasrielio Bernano gelbėtojai Polinai Tarasevič tai kainavo gyvybę.


Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija