Žydų gelbėtojai

Larionova-Gembickaitė Tatjana

TAMARA GEMBICKAITĖ-JAINSCHIG
ANA GEMBICKIENĖ
TATJANA GEMBICKAITĖ-LARIONOVA
VALENTINAS LARIONOVAS


Firos Kupric vyras Dovydas buvo nužudytas per pirmąsias hitlerinės Vokietijos okupacijos dienas Kaune. Fira liko su ką tik gimusia dukrele Anita.
Kuomet Fira Kupric su Anita atsidūrė Kauno gete, ji atnaujino santykius su savo drauge Tamara Gembickaite, kurią pažinojo prieš karą. Tamara kartu su savo motina Ana Gembickiene gyveno Kaune, ten ji ir susipažino su būsimuoju savo vyru Francu Jainschingu, Austrijos piliečiu, karo prievolininku, tarnavusiu Vermachto armijoje. Francas dirbo netoli garažų, kuriuose buvo remontuojami gestapo automobiliai.
Francas papasakojo Firai Kupric apie traukinį, kuriuo vokiečiai veždavo rusų vaikus, našlaičius, į Vokietiją. Kai traukinys stovėdavo dėl prasidėjusių bombardavimų ir negalėdavo važiuoti toliau į Vokietiją, lietuviams leisdavo nusipirkti vaikus po 5 markes. Francas pasiūlė išnaudoti šią galimybę ir tokiu būdu išvežti Anitą.
Kauno gete Fira Kupric susipažino su Simonu Kaplanu. 1943 m. spalio 28 d. Simonas Kaplanas papirko geto sargybinius, Fira ir Simonas raminamaisiais vaistais užmigdė Anitą, įdėjo ją į maišą ir pabėgo iš Kauno geto pas Francą, kuris jų laukė sutartoje vietoje. Francas nunešė Anitą į Anos Gembickienės namus. Anita liko kartu su Anos Gembickienės šeima iki to momento, kol apie jos buvimą šiuose namuose gestapui pranešė kaimynas. Iškilus grėsmei būti demaskuotiems, Tamara Gembickaitė susisiekė su savo seserimi Tatjana Larionova, gyvenusia Vilniuje. Tatjanos vyras Valentinas Larionovas su automobiliu atvyko į Kauną ir pasiėmė Anitą į savo namus. Taip Anita Kupric liko Larionovų šeimoje iki 1944-ųjų lapkričio, kol mergaitę pasiėmė jos mama. Artėjant frontui, Tamara Gembickaitė-Jainsching ir Ana Gembickienė išvyko iš Lietuvos ir apsigyveno Vienoje.


Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija