Žydų gelbėtojai

Leščinskienė Marija

Marija Leščinskienė

Marija Leščinskienė nacistinės Vokietijos okupacijos metais kartu su trimis savo sūnumis gyveno netoli Kauno geto. Ji buvo Kauno antifašistinio pogrindžio ryšininkė. Labai dažnai svarbūs pogrindininkų susitikimai vykdavo Marijos Leščinskienės namuose.
Skirtingais laikotarpiais Marijos namuose slapstėsi Gita Abramsonaitė, Dmitrijus Gelpernas, Peisachas Šateris, Liusia Cimmerman, Rachel Padison ir kiti Kauno geto kaliniai.
1944 liepos 13-ąją, likviduojant Kauno getą, vokiečiai aptiko bunkerį, kuriame buvo grupė žydų. Jie įsakė jiems išsirikiuoti ir pasakė, kad nusiųs juos darbams. Tuo metu buvusi gatvėje Marija Leščinskienė pamatė tas gaudynes ir nedvejodama pasiūlė savo draugėms Gitai Abramsonaitei ir Ninai Finkelšteinaitei bėgti. Marijai vadovaujant, Gita ir Nina greitai pasiekė Marijos namus ir įlindo į slaptavietę po laiptais. Iš pradžių merginos buvo Marijos Leščinskienės namuose, vėliau Marija surado joms kitą, saugesnę vietą, tačiau padėjo ir toliau, nešiojo joms maistą. Iškilus pavojui, Gita Abramsonaitė ir Nina Finkelšteinaitė vėl sugrįžo pas Mariją Leščinskienę ir sulaukė ten 1944 rugpjūčio 1-os dienos, kai į Kauną įžengė rusų kariai. Po karo Gita ištekėjo už Josefo Bereznitskio, gyveno Lietuvoje. 1990 metais Gita Abramsonaitė-Bereznitsky su šeima repatrijavo į Izraelį, o jos draugė Nina Finkelšteinaitė (vėliau Anschell) išvyko į Kanadą.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija