Žydų gelbėtojai

Matuzevičiūtė-Briliuvienė Antonina

Veronika KILIČIAUSKIENĖ ir jos sesuo Julijona VALIUKIENĖ Antanas MATUZEVIČIUS Šiaulių gete Estera Ton susipažino su Antanu Matuzevičiumi. Kupinas užuojautos ir norėdamas padėti, jis išvežė Esteros dukrą Chavivą paslėpti pas savo seserį Veroniką Matuzevičiūtę-Kiličiauskienę. Po kiek laiko pasklido kalbos, kad Kiličiauskienė slapsto žydaitę. Reikėjo kuo greičiau gelbėtis, nes Chaviva galėjo žūti ir nukentėti Veronikos šeima. Matuzevičius atvažiavo į Šiaulius, susirado Esterą Ton ir pasiūlė gauti dokumentą, liudijantį, kad Chaviva yra lietuvė. Esterai susisiekė su Šiaulių klebonu, kuris perdavė mirusios mergaitės metriką. Su šiuo dokumentu Matuzevičius nuvežė Chavivą pas kitą seserį Julijoną Matuzevičiūtę-Valiukienę, kur Chaviva slapstėsi iki vokiečiai buvo išvyti iš Lietuvos. Veronika ir Julijona labai mylėjo Chavivą – nebijodamos pavojaus ir grėsmės, jos rūpinosi ja kaip tik galėjo. Pabėgusios iš Šiaulių geto Estera Ton ir Peralė Krom neturėjo kur dėtis: jos nuėjo pas Veroniką Kiličiauskienę, kur prabuvo kiek laiko. Vėliau Matuzevičius, siekdamas sumažinti pavojų, slepiant dvi žydes, savo namuose paslėpė Esterą Ton, o Peralė pasiliko pas V. Kiličiauskienę iki vokiečių okupacijos pabaigos. Šie kilnūs ir geraširdžiai žmonės pasielgė kaip didvyriai, jie išgelbėjo dvi moteris ir mergaitę. Visos trys liko gyvos.
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija