Žydų gelbėtojai

Mikšienė Marija

VINCAS MIKŠA
MARIJONA MIKŠIENĖ
JADVYGA MITKIENĖ
JARONIMAS MITKUS


Prieš karą Vincas Mikša ir Marijona Mikšienė su dukra Jadvyga Mitkiene ir jos vyru Jaronimu Mitkumi gyveno Kaune, jų namas stovėjo netoli Nemuno. 1943 metais Vincas Mikša valtimi kėlė Kauno geto kalinių grupę ir parplukdė juos atgal. Geto kaliniai buvo varomi dirbti į netoli buvusią statybvietę. Taip Vincas Mikša susipažino su dvidešimtmečiu Michailu Chaimovičiumi. Vincas Mikša ėmė šelpti Michailą maistu. 1944 m. liepos 6-ąją Michailas Chaimovičius ir jo draugas Ima Beršteinas, nujausdami, kad artėja geto likvidacija, nusprendė nebegrįžti į getą. Michailas Chaimovičius prisimena: „Liepos 6 d. iš geto išleido tik kelias brigadas krovimo darbams. Vokiečiai jau ruošėsi evakuotis. Išeidamas į darbą nusprendžiau nebegrįžti, nes supratau, kad žmonės gete bus nužudyti arba išvežti nežinia kur. Į darbą mus lydėjo sustiprinta vokiečių sargyba. Darbovietėje išsiskirstėm į darbo vietas. Jausdami, kad vokiečiai kiekvienu momentu gali grįžti ir grąžinti mus atgal į getą, mes išstatėme savo sargybą, kuri turėjo pranešti apie jų grįžimą. Visa grupė darbininkų parengė slaptą išėjimą, kad paskutiniu momentu galėtume pabėgti. Iš karto po pietų mūsų sargyba pastebėjo, kad ateina didelė grupė vokiečių, kurie turėjo mus grąžinti į getą. Su draugu Ima Beršteinu sutarėme bėgti kartu, nors Kaune neturėjome gerų pažįstamų, kurie rizikuodami galėtų mums padėti. Abu nubėgome už sandėlio ir pro plyšį pasprukome, tačiau leidžiantis į pakalnę mus pastebėjo vokiečiai ir pradėjo šaudyti. Vis dėlto mums pavyko pabėgti. [...] Norėdami keliauti toliau, turėjome pasipildyti maisto atsargų, tad nutariau nueiti pas savo pažįstamus Vincą Mikšą ir jo žmoną Marijoną, kurie gyveno kartu su dukra Jadvyga, jos vyru Jaronimu ir jų 3 metukų dukryte.“
Michailas Chaimovičius ir Ima Beršteinas Mikšų ir Mitkų namuose slapstėsi 25 dienas, vėliau jų namo kieme išsikasė slėptuvę. Per tą laiką Kauno getas ir jo kaliniai buvo sunaikinti.
1995 metais Jadvyga Mitkienė (Mikšaitė) apdovanota Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi, 2005 metais Vincas Mikša, Marijona Mikšienė, Jaronimas Mitkus ir Jadvyga Mitkienė pripažinti Pasaulio Tautų Teisuoliais. Šiandien Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanojami ir kiti šios šeimos nariai, išgelbėję Michailą Chaimovičių ir Imą Beršteiną.
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija