Žydų gelbėtojai

Mitkienė Leokadija

Stanislovas Mitkus ir Leokadija Mitkienė

Stanislovas Mitkus su žmona Leokadija gyveno Kaune. 1937 metais Stanislovas Mitkus sunkiai susirgo ir pateko į žydų Bikur Holim ligoninę Kaune, kur susipažino su jį slaugiusia sesute, Rita Krokaite (Rele Krok). Kai Stanislovas Mitkus pasveiko, jis daugiau nebuvo susitikęs Ritos Krokaitės iki pat 1943 metų. Po nacių įvykdytų „akcijų“ Kauno gete, Stanislovas Mitkus susirado Ritą gete ir pasiūlė jai savo pagalbą. 1943 m. spalio mėnesį Rita Krokaitė (Rele Krok), apsirengusi kaip lietuvė valstietė, padedant S. Mitkui, pabėgo iš geto. Ji pasislėpė Stanislovo Mitkaus namuose, Tilžės gatvėje. Stanislovas ir Leokadija savo namo mansardoje ir rūsyje įrengė slėptuves. Per visus devynis, nacių okupacijos, mėnesius S. Mitkus slėpė Ritą nuo savo draugų ir giminių, taip pat visokeriopai ja rūpinosi. 1944 metais, kai buvo išlaisvintas Kaunas, Rita Krokaitė paliko savo globėjų namus.
Stanislovas Mitkus taip pat surado prieglobstį dar dviems Kauno geto kaliniams – savo pažįstamai Flinkaitei ir jos vyrui Dovydui Joselevičiui. Jis susitarė su Marija Adomaityte, gyvenusia Kaune, Mažojoje darbininkų gatvėje, kad ši juos priims. Joselevičius su žmona pas Mariją Adomaitytę sulaukė karo pabaigos.
Rita Krokaitė (Rele Krok) 1957 metais emigravo į Izraelį, ilgą laiką ji palaikė glaudžius santykius su savo gelbėtojais Mitkais.

raktažodžiai: gelb4tojai Stanislovas Mitkus
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija