Žydų gelbėtojai

Mureikaitė (Blažienė) Matilda Gražina

Iš kairės sėdi: Ona Ankudavičiūtė-Mureikienė, Juozapas Mureika (kunigo Broniaus Paukščio pusbrolis). Stovi: Vladas Stasys Mureika, Matilda Gražina Mureikaitė, Vytautas Petras Mureika. 1945
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija