Žydų gelbėtojai

Naktinienė Veronika

1941-ųjų liepos mėnesį šalia Subačiaus miestelio (Kupiškio raj.) buvo nužudyti beveik visi šio miestelio gyventojai žydai – moterys ir vyrai, vaikai ir seneliai. Apie dešimt žydų šeimų buvo palikta darbams, tarp kurių buvo Reginos Rozenbergaitės šeima. 1941 metais, lapkričio 24 dienos naktį suėmė likusias dešimt šeimų ir ryte, apie 10 valandą, visus išvedė iš miestelio. Suaugusius visus sušaudė, o vaikučius mėtė gyvus į duobes ir užkasė. Tą naktį Reginai Rozenbergaitei pavyko pabėgti. Ji klaidžiojo po apylinkes, nežinodama kur slėptis, kol pateko pas vieną valstietį Jasvilionių kaime, tačiau šis merginą išdavė, atvažiavo baltaraiščiai ir nugabeno ją į valsčiaus daboklę, netoli Subačiaus stoties, Dvariškių kaime. Už keleto dienų į tą patį kalėjimą atgabeno Reginos motiną ir kitą jauną merginą – Sarą Jakobsonaitę, kurios šeimos nariai jau irgi buvo sušaudyti. 1941 lapkričio 30 d. šeštadienį, pavakary, kuomet vietiniai žudikai kaimynystėje surengė išgertuves, į kurias nuėjo ir kalėjimo sargas, prie kalėjimo langelio priėjo netoliese gyvenęs Povilas Tamošiūnas ir verkdamas pasakė, kad rytoj merginas ir Reginos motiną sušaudys, bet naktį jis bandys jas išlaisvinti. Vidurnaktį Povilas Tamošiūnas atėjo nešinas įrankiais ir pradėjo laužti duris. Jis darbavosi apie tris valandas ir ištraukė merginas iš tikros mirties nagų. Tačiau Reginos motina, praradusi sveikatą ir netekusi daugelio savo artimųjų, atsisakė bėgti, pasiliko ir buvo sušaudyta. Povilas Tamošiūnas pasiūlė merginoms pasilikti pas jį, tačiau jos atsisakė, nenorėdamos jo įtraukti į tokią rizikingą veiklą ir paprašė pagalbos pas Subačiaus kunigą Povilą Mikalajūną. Jis nukreipė merginas pas patikimus žmones, nebijančius priglausti merginų.
Tais sunkiaisiais metais Reginai Rozenbergaitei ir Sarai Jakobsonaitei padėjo išgyventi, slėpė ir maitino daug šių apylinkių valstiečių. Tačiau ypatingai šiltai Regina Rozenbergaitė prisimena Veroniką ir Jurgį Naktinius iš Pandėlio rajono, Papilio apylinkės, Slyžių kaimo, kunigus Feliksą Ereminą, Juozapą Garšką. Kunigas Feliksas Ereminas parūpino Rozenbergaitei fiktyvius dokumentus (iš Rachilės ji tapo Regina), buvo priglaudęs savo namuose, ieškojo slapstymosi vietų. Geležiuose kunigavęs Juozapas Garška taip pat buvo priglaudęs Reginą klebonijoje, ieškojo slapstymosi vietų Reginai Rozenbergaitei ir mokytojams Šeinai ir Chaimui Gertneriams.
Povilas Tamošiūnas už Reginos Rozenbergaitės ir Saros Jakobsonaitės gelbėjimą apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi 2003 metais, o 2012 metais pripažintas Pasaulio Tautų Teisuoliu Jad Vašem. Šiandien, apdovanojant Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais, pagerbtas valstiečių Veronikos ir Jurgio Naktinių bei kunigų Felikso Eremino ir Juozapo Garškos, išgelbėjusių Reginą Rozenbergaitę ir Sarą Jakobsonaitę nuo pražūties, atminimas.
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija